Aantal fietsende Gentenaars fors gestegen sinds invoering circulatieplan
Foto: BELGAONTHESPOT

Het aantal Gentenaars dat de fiets neemt, is met 22 procent gestegen sinds de invoering van het circulatieplan vorig jaar. Dat blijkt uit een grootschalige telling van binnenrijdende fietsen op 39 kruispunten van de ring.

Het aantal fietsers stijgt in Gent al jaren. In vergelijking met de eerste telling in 2014 ziet het Gents MilieuFront een toename van meer dan 40 procent. Een ‘positieve trend’, vindt de organisatie, die aan het toekomstige stadsbestuur vraagt om niet te aarzelen met verder infrastructuurwerken voor fietsers.

52 vrijwilligers vatten jaarlijks op de tweede donderdag van mei post op de belangrijkste invalswegen van Gent om fietsers te tellen. Het was de tweede telling sinds de invoering van het circulatieplan, dat in Gent doorgaand autoverkeer uit de stad wil weren. ‘Ik ben blij dat de telling van het GMF het stijgend fietsgebruik in Gent bevestigt’, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Het stadsbestuur belooft maatregelen om nog meer pendelaars uit de randgemeenten op de fiets te krijgen.

De resultaten liggen in de lijn met een recente evaluatie van het circulatieplan. In dat rapport van 400 pagina’s stond dat Gent een stijging van het aantal fietsers noteerde met 25 procent.

Potentieel onbenut

Elk jaar merkt het Gents MilieuFront een stijging van om en bij de 10 procent. De laatste telling voor het circulatieplan gebeurde in 2016, toen op 2 uur tijd 10.415 fietsen Gent binnenreden. Dit jaar steeg dat aantal tot 12.712 op 2 uur.

Maar het Gents MilieuFront is ervan overtuigd dat er nog ‘een enorm potentieel kandidaat-fietsers onbenut blijft’. Het stadsbestuur wijst op de voltooiing van de belangrijke parkbosbruggen en andere infrastructuurwerken voor fietsers. Eind dit jaar wordt ook het ontwerp gekozen van de bewegwijzering voor het stadsregionaal fietsroutenetwerk. Watteeuw wil dat netwerk van fietsverbindingen naar de Gentse binnenstad vanaf 2019 laten ontplooien.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in