Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is kritisch over de recente uitspraken van haar collega-voorzitter Bart De Wever (N-VA). ‘Telkens als wij een stap vooruit zetten, zet hij er twee achteruit.’

Nauwelijks anderhalve maand nadat de N-VA het veelbesproken Energiepact heeft ondertekend, trekt voorzitter Bart De Wever de geplande kernuitstap in twijfel. ‘Toen ik het gisteren hoorde, dacht ik: ''Bart, jong, zet die plaat af''’, zegt Open VLD-voorzitster Rutten in Villa Politica.

‘Hij blijft dat maar herhalen. Elke keer als dat argument komt en telkens wij een stap vooruit zetten, zet hij er twee achteruit. Dat is de slechtste manier om een stabiel investeringsklimaat te creëren en een echte langetermijnvisie uit te werken.’

‘Mijn indruk was: Bart De Wever ziet groen van jaloezie op het werk dat Bart Tommelein verwezenlijkt’, aldus de voorzitster. Rutten hecht niet te veel belang aan de kritiek van De Wever. ‘Er is klaarblijkelijk een groot verschil tussen woorden en daden. Hij heeft de kernuitstap mee gestemd hier in de Kamer. Maar als ik De Wever nu andere dingen hoor zeggen, dan denk ik: ''Och ja, de hond sneert, de karavaan trekt verder''.’

In Terzake benadrukte de liberale voorzitster dat de kernuitstap in 2025 een breekpunt is in de volgende regeringsonderhandelingen. Rutten wees er nog op dat kernenergie niet de energie van de toekomst is. 'Momenteel liggen drie van de zeven centrales stil. Die centrales openhouden kost veel geld, dat we dan ook nog betalen aan een Franse monopolist', luidde het.

Ze pleitte voor investeringen in hernieuwbare energie, gecombineerd met kleine gascentrales. In eerste instantie verhoogt dat de CO2-uitstoot, maar daalt die uitstoot, net omdat de hernieuwbare energie kansen gekregen heeft.

Flipflopperij

N-VA-voorzitter Bart De Wever tekende woensdag present op het voorzittersdebat van Agoria en trok daar het Energiepact, of liever: de ‘energiestrategie’, in twijfel. ‘Een uitstap uit fossiele brandstof, uit kerncentrales en tegelijkertijd het wagenpark elektrisch maken is niet realistisch tegen 2030’, zei De Wever. ‘Daarom ben ik blij met het Energiepact waarin alles gemonitord wordt. Het is alleen jammer dat een volgende regering opnieuw een beslissing zal moeten nemen.’

Eerder vandaag maakte ook CD&V-energiespecialist Robrecht Bothuyne duidelijk dat hij geen hoogte krijgt van het N-VA-standpunt over de kernuitstap. Gebrekkige dossierkennis? Aandelen bij de nucleaire exploitant? Of gewoon onzekerheid zaaien om politieke zieltjes te winnen? Wat het ook is, de flipflopperij van de vrienden van N-VA in het energiedossier moet stoppen. De Wever en zijn partij hebben in 2014, 2015, 2016 en ook dit jaar de kernuitstap bevestigd.’