Fransen maken  Electrabel 1,6 miljard euro lichter
Foto: reuters

Een niet alledaagse dividendendeal van 1,6 miljard euro bij Electrabel veroorzaakt ongerustheid bij de experts die toezicht houden op de nucleaire provisies. Ze dringen bij minister van Energie Marie Christine Marghem al een tijdje aan op bijkomende garanties over de beschikbaarheid van die spaarpot.

Het Belgische Engie Electrabel heeft in 2017 een dividend in natura van ruim 1,6 miljard euro uitgekeerd aan Engie, het Franse energieconcern dat 100 procent eigenaar is van Electrabel. Dat raakte vandaag bekend via de zakenkrant De Tijd.

Dat gebeurde door de aandelen van het dochterbedrijf Electrabel France volledig uit te keren. Daarvan wordt melding gemaakt in het jongste jaarverslag van het Franse energieconcern.

Ecolo-kopstuk Jean-Marc Nollet greep dit aan om Engie aan te wrijven dat het bezig is om de solvabiliteit van zijn Belgische dochter Engie Electrabel te ondergraven. Dat legt volgens hem een hypotheek op de beschikbaarheid van de nucleaire provisies waarmee in de toekomst de ontmanteling van de kerncentrales en de opslag van het kernafval betaald moeten worden.  Wat een woordvoerder van Electrabel daarna in alle toonaarden ontkende.   

Het neemt niet weg dat ook de experts die in ons land moeten toezien op deze nucleaire provisies, not amused waren toen ze een tijdje terug te horen kregen wat Electrabel en Engie van plan waren. 

Activa

De experts vinden dat voor ons land een overheveling van activa van Electrabel naar Engie niet voor herhaling vatbaar is. En wel omdat de omvangrijke activa beschouwd worden als een bijkomende zekerheid dat de nucleaire spaarpot te allen tijde gerecupereerd kan worden bij het Belgische Engie Electrabel. Zelfs wanneer het bedrijf het in de toekomst financieel moeilijk zou krijgen. De winstgevendheid van Engie Electrabel staat overigens al enkele jaren onder druk.

Engie Electrabel heeft zeer veel activa omdat het fungeert als grootaandeelhouder van een heleboel buitenlandse bedrijven die deel uitmaken van het Franse Engie. Met het doorschuiven van Electrabel France naar het Franse moederbedrijf krimpt dat lijstje van activa nu wat in. 

Nucleaire spaarpot 

Voor de commissie voor nucleaire voorzieningen was dat een tijdje terug een knipperlicht. Deze Belgische expertencommissie moet om de drie jaar berekenen of de nucleaire provisies bij Electrabel nog wel volstaan. De commissie is vragende partij om van Engie Electrabel bijkomende garanties te eisen over de beschikbaarheid van nucleaire provisies. Daarvoor is een wetswijziging nodig.

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) liet begin maart in het parlement nog weten dat de experten haar een voorstel hadden bezorgd om de wet op de aanleg van de nucleaire provisies van 2003 aan te passen.

In de nucleaire spaarpot zit momenteel 10 miljard euro. Dat geld is wel voor 75 procent uitgeleend aan Electrabel en Engie.