Nieuwe studie bewijst: onkruidverdelger heeft wel degelijk impact op gezondheid
Foto: reuters
De eerste resultaten van nieuw onderzoek naar de effecten van onkruidverdelger glyfosaat tonen aan dat er wel degelijk een impact is op de gezondheid.

Als je ratten gedurende drie maanden dagelijks blootstelt aan een dosis glyfosaat die officieel als veilig wordt beschouwd, is er toch gezondheidsschade. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Instituto Ramazzini uit Bologna, in samenwerking met andere universiteiten, die vandaag  in het Europees Parlement werd voorgesteld en gepubliceerd wordt in het wetenschappelijk tijdschrift  Environmental Health.

Het onderzoek gebeurde bij verschillende levensfases van ratten. De onderzoekers stelden vooral bij vrouwelijke ratten vast dat er een negatieve impact was op de seksuele ontwikkeling van de ratten. En het onderzoek bevestigde de genotoxiciteit van glyfosaat, de schade die het product veroorzaakt aan erfelijk materiaal (DNA) en dat gerelateerd is aan kanker. Hiermee komen de onderzoekers tot dezelfde conclusie als het IARC, het kankerinstituut van Wereldorganisatie WHO.

Het gaat om een eerste fase van publiek gefinancierd onderzoek.  De financiële middelen (300.000 euro) werden bijeengebracht door de 30.000 leden van het Instituto Ramazzini.

Politieke controverse

Glyfosaat is het meest gebruikte gewasbestrijdingsmiddel ter wereld, vooral sinds ggo's hun opmars maken. De schadelijkheid van het product is onderwerp van veel discussie. Volgens het IARC is het mogelijk kankerverwekkend. Twee Europese agentschappen, het Europees voedselagentschap (Efsa) en het agentschap voor chemische stoffen (Echa), zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat de stof gevaarlijk is voor de mens. Oorzaak van de controverse is dat IARC  zich alleen baseert op publiek toegankelijke studies – onderzoeken die in vaktijdschriften zijn gepubliceerd – waaronder studies van onafhankelijke wetenschappers. De Europese agentschappen Efsa en Echa daarentegen baseren zich ook op vertrouwelijke data aangeleverd door de industrie en die niet publiek toegankelijk zijn omdat ze eigenom zijn van de bedrijven.

 De wetenschappelijke onzekerheid leidt ook tot politieke controverse. Vorig jaar werd na een maandenlange discussie door Europa beslist dat glyfosaat voor 5 jaar een vergunning kreeg, in plaats van de voorziene 15 jaar.

‘Ons onderzoek  lost het probleem van de wetenschappelijke onzekerheid zeker nog niet op, maar het geeft wel aan dat er wel degelijk ernstige gezondheidsproblemen ontstaan door blootstelling aan glyfosaat, ook al gaat het om een dosis die zogenaamd veilig is. En het bewijst dat grootschalig langetermijnonderzoek absoluut nodig is’, zegt Philip J. Landrigan, een van de onderzoekers.

Voor dat langetermijnonderzoek startte het Instituto Ramazzini een crowdfundingcampagne om 5 miljoen euro in te zamelen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in