Helft blikjes gaat verloren
Foto: Frank Abbeloos
We halen nog te weinig blikjes en plastic flessen selectief op. De cijfers van minister Schauvliege en die van recyclagebedrijf Fost Plus stroken niet.

In Vlaanderen wordt momenteel 55 procent van de blikjes en iets meer dan 70 procent van de plastic flessen selectief opgehaald. De rest gaat de restafvalzak in of belandt in de berm, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). 

De cijfers stroken niet met die van Fost Plus, de organisatie die het verpakkingsafval laat ophalen en recycleren. Zij hebben het in hun jaarverslag over 2017 over een recyclagecijfers van bijna 98 procent voor metalen verpakkingen en 80,3 procent bij de flessen en flacons.

Vanwaar dat verschil, zeker bij de blikjes? De verklaring zit hem hierin: metalen die gerecupereerd worden uit de verbranding van het restafval mag Fost Plus  bij zijn ophalingscijfers tellen. De berekening is geheel conform de wetgeving, maar geeft wel een optimistische voorstelling van de zaken.

Zwerfvuil beu

 De minister is ervan overtuigd dat de inzameling en verwerking van blikjes en plastic flessen alleen opgekrikt zal worden met de invoering van statiegeld (DS 11 mei). Vandaag debatteert het Vlaams Parlement over de kwestie. N-VA en Open VLD hebben zich steeds tegen het systeem gekant, al lijkt de N-VA bij te draaien. 

De milieubeweging en de oppositie in het Vlaams Parlement steunen het idee wel. De helft van de Vlaamse gemeentebesturen (met ook N-VA en Open VLD) sloot zich aan bij de Statiegeldalliantie, een Vlaams-Nederlands initiatief van de ngo Recycling Netwerk Benelux. De bevolking is het zwerfvuil beu en dus groeit het draagvlak voor statiegeld. De voedingsindustrie, de supermarkten, Unizo  en Fost Plus blijven zich hevig verzetten tegen statiegeld. Fost Plus is gewonnen voor een uitbreiding van de blauwe zak, zodat er meer soorten plastic in mogen. Ook dat staat in het plan van Schauvliege. 

Zwerfvuil niet beter

De industrie heeft de kans gekregen om iets aan het zwerfvuil te doen via sensibilisering en met de campagne Mooimakers. Maar het zwerfvuil is er niet significant op verbeterd, leert Schauvliege uit metingen in 2017. 

Daarom vindt de minister de tijd rijp om een versnelling hoger te schakelen. De Europese Commissie wil naar een inzameling van 90 procent van de plastic flessen (DS  8 mei). ‘Dat halen we met de blauwe zak wellicht nooit’, zegt de minister.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig