dinsdag 15 mei 2018 - dS Avond

Dodelijk geweld in Gaza

Afscheidingsbeleid heeft het conflict ontmenselijkt

Israëlische troepen vuren traangas af op de Palestijnen. reuters

Israëli’s en Palestijnen kennen elkaar niet meer

De vredesbeweging in Israël heeft een steeds kleinere stem in het publieke debat. Voor de meeste Israëli’s zijn de bezetting en de dagelijkse wreedheden die ermee gepaard gaan, onzichtbaar geworden. Dat is onder meer het gevolg van het afscheidingsbeleid dat Israël voert. Dat heeft het conflict ontmenselijkt.