Te veel fijn stof: ‘Beperk inspanningen’
Foto: BDW

Jonge kinderen, ouderen en andere risicogroepen doen vandaag en morgen best geen grote lichamelijke inspanningen. De concentratie fijn stof piekt in de lucht.

Vandaag worden in het hele land hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. Dat meldt de Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu (Ircel).

De fijnstofconcentraties zijn verhoogd door de combinatie van de uitstoot van stikstofoxides door het verkeer en ammoniak door de landbouw, stijging van de luchtvochtigheid en het wegvallen van de wind vannacht.

Verwacht wordt dat de concentraties ook morgen nog te hoog zullen zijn. Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (jonge kinderen, ouderen, astmatische personen en mensen met hart- en vaatziekten) doen best geen al te grote lichamelijke inspanningen, zoals joggen.