Anders start in Mollem met eerste inspraakmoment
Johan Berben en Rita De Vos willen weten wat er beter kan en moet. Foto: mvl

De nieuwe burgerbeweging Anders start met de voorbereidingen voor de politieke campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Via een grote tournee door groot-Asse willen de initiatiefnemers bij de burgers zelf horen wat er anders kan in de gemeente.

De komende weken trekken de initiatiefnemers van burgerbeweging Anders op tournee doorheen Asse op zoek naar de meningen en de verzuchtingen van de Assenaren. De tournee wordt op dinsdag 15 mei op gang getrapt in Mollem, het dorp van Anders-kandidaat Johan Berben (59). Hij zag hoe Mollem door de jaren heen veranderde. En dat wordt niet altijd geapprecieerd door zijn dorpsgenoten. “Ik woon al mijn hele leven in Mollem. Het is hier mooi leven, Mollem is nog steeds een pittoresk dorp. Maar ik heb hier al heel wat zaken zien veranderen. Sommige zaken werden verbeterd, maar er veranderde ook veel in de slechte zin”, zegt Johan.

Zware werken

“Mollem kreunt momenteel onder de zware werken in het dorpscentrum. Het gemeentebestuur wil de zaken wel aanpakken, maar dat gebeurt ondoordacht. Zo zijn er in mijn dorp tal van voorbeelden te vinden”, zegt Johan. “De werken slepen aan, en slechts een deel van de buurtbewoners wordt geïnformeerd. Er worden lokalen gebouwd voor de scouts, wat we allemaal toejuichen. Maar die plannen worden niet met de buren afgetoetst en ons zomaar opgedrongen. Parkeerplaatsen in het centrum verdwijnen, maar van het beloofde alternatief is al geen sprake meer. Mensen uit Mollem trekken tegenwoordig vaker naar Merchtem omdat ze te lang in de file staan om Asse binnen te rijden.”

Inspraak

Volgens Johan worden te veel beslissingen boven de hoofden van de burgers beslist en daarom engageert hij zich voor Anders. “Via het inspraakmoment willen we weten wat er leeft in Mollem. Na Mollem zullen we dezelfde inspraakmomenten ook organiseren in de andere deelgemeentes en gehuchten om ook daar de verzuchtingen te kennen. Als burgerbeweging willen we dan ook rekening houden met al die opmerkingen en ideeën”, klinkt het bij Johan.

Lijsttrekker en huidig schepen Rita De Vos vult verder aan. “We willen af van de logge partijstructuren en ons openstellen voor alle meningen. Onze lijst bestaat voor twee derde uit gewone burgers, aangevuld met enkele ervaren politici uit verschillende partijen. We stappen zelf naar de burgers om te horen wat de prioriteiten zijn in de verschillende deelgemeenten. Met hun voorstellen en opmerkingen zullen wij een programma opstellen waarmee we naar de kiezer trekken. We kunnen onmogelijk alle voorstellen uitvoeren, maar willen wel over de partijgrenzen heen oplossingen bieden voor de problemen in Asse.”

Het eerste inspraakmoment vindt plaats op dinsdag 15 mei vanaf 19.30 uur in De Kareel in Mollem