Hoofdinspecteur vrijgesproken voor verspreiden omstreden foto van politica Jinnih Beels
Foto: Belga

Een 37-jarige politie-inspecteur uit de zone Mechelen-Willebroek, die terechtstond voor het verspreiden van en het aanzetten tot racisme, is vrijgesproken door de correctionele rechtbank van Mechelen. De man maakte een bewerkte foto van politica Jinnih Beels, toenmalig hoofd Diversiteit, en deelde die via WhatsApp.

De correctionele rechtbank van Mechelen sprak de man vrij. Rechter Erika Colpin stelde in haar uitspraak dat de beklaagde Bert V. gedrag heeft gesteld dat ‘volstrekt onwaardig is voor een hoofdinspecteur van politie’ maar dat ‘hieruit niet met absolute zekerheid kan worden afgeleid dat hij tot doel had aan te zetten tot racisme, haat of geweld.’ 

De man had een fotocollage, een zogenaamde ‘meme’ van voormalig hoofd diversiteit van de Mechelse politie Jinnih Beels verspreid met de tekst ‘En waarom zou ik je een hand geven? Jou (sic.) kleur staat me niet aan’.

De inspecteur en zijn advocaat hielden vol dat de collage bedoeld was als ‘humoristische’  kritiek op Jinnih Beels, die volgens sommige agenten van het korps agenten weigerde de hand te schudden. De tekst bij de Meme ‘En waarom zou ik je een hand geven? Jou (sic) kleur staat me niet aan’, zou in die redenering uitgesproken zijn door Beels zelf en niet door de agent. ‘

‘Hoewel de door hem verspreide foto wel degelijk racisme tegenover commissaris Beels zou kunnen teweegbrengen, staat niet vast dat dit het opzet van de beklaagde was’, aldus de rechter. Volgens rechter Colpin ‘dienen er ernstige vragen gesteld te worden bij zijn kunde als hoofdinspecteur of politieman, evenals bij de ingesteldheid van verschillende leden van het korps die de foto onmiddellijk hebben verspreid.’

Het parket noemde de feiten tijdens het proces zeer ernstig. ‘De foto en tekst zetten aan tot discriminatie ten aanzien van Jinnih Beels en alle andere mensen met een getaande huid’, klonk het. De inspecteur werd voorlopig geschorst door de korpsleiding toen de feiten aan het licht kwamen.

Volgens het openbaar ministerie, dat een celstraf van zes maanden en een boete van 1.200 euro had gevorderd, maakte de inspecteur zich schuldig aan inbreuken op de racismewet uit 1981. De rechter ging hier dus niet op in.

‘Misplaatste grap’

‘Hij wilde helemaal niet aanzetten tot discriminatie of haat, het was gewoon een zeer misplaatste grap, een oliedomme actie van mijn cliënt’, klonk het tijdens het proces bij meester Frédéric Thiebaut. De politiezone Mechelen-Willebroek stelde zich burgerlijke partij en vroeg één symbolische euro.

Jinnih Beels is lijsttrekker van SP.A in Antwerpen. Ze komt op als onafhankelijke kandidaat. Jinnih Beels neemt via Twitter akte van de uitspraak. 'Maar naast de strafrechtelijke uitspraak heeft dit ook een zware maatschappelijke impact. Elke politieambtenaar heeft ten allen tijde een voorbeeldfunctie.'

Ook Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD) laat weten de uitspraak van de rechter te respecteren. ‘We gaan het vonnis grondig bestuderen en afwachten of het parket in beroep gaat. De rechter is heel scherp voor de hoofdinspecteur en deelt onze mening, dit verhaal krijgt zeker nog een tuchtrechterlijke staart want onze deontologie is enorm belangrijk voor het korps.’

De agent die inmiddels meer dan een jaar geschorst is, kan dus alsnog ontslagen worden.