142 minderjarige vreemdelingen spoorloos
Foto: Photo News

Van 142 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen heeft Child Focus geen idee waar ze verblijven. Dat zei de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen dinsdag bij de voorstelling van haar jaarverslag 2017.

Het aantal meldingen van de verdwijning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen bleef vorig jaar stabiel. Het waren er 119, tegenover 116 in 2016. Het gaat meestal om kinderen of tieners van wie de verdwijning als onrustwekkend wordt beschouwd door de politie, hun voogd of het opvangcentrum.

Daarnaast werden nog 98 zaken uit voorgaande jaren gevolgd. Van de in totaal 217 behandelde dossiers kon maar één op de drie worden gesloten, zegt Child Focus. In totaal bleven dus 142 zaken onopgelost.

‘Al te vaak moeten politie en andere diensten het opgeven omdat ze over te weinig opsporingsmiddelen beschikken’, aldus de stichting. ‘Toch lopen die jongeren, vanwege hun kwetsbaarheid, het grootste risico het slachtoffer te worden van mensenhandel of seksuele en zelfs economische uitbuiting.’

Gecoördineerde aanpak

Heidi De Pauw, algemeen directeur van Child Focus, vraagt om de taskforce Verdwijningen, opgericht door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, versneld te ‘dynamiseren’.

‘Zo kunnen we enerzijds voorkomen dat die jongeren verdwijnen en anderzijds, als een verdwijning zich voordoet, sneller en efficiënter optreden.’

De Pauw zegt ervan overtuigd te zijn met ‘een goede gecoördineerde aanpak’ tussen alle bevoegde diensten meer jongeren te kunnen ‘terugvinden en beschermen’.

Topje van de ijsberg

Het aantal meldingen dat Child Focus binnenkrijgt over de verdwijning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, is trouwens maar het topje van de ijsberg. Het is onmogelijk om het precieze aantal vermiste jongeren te bepalen, besluit de organisatie.

Hilde Vautmans (Open VLD) brak onlangs een lans voor de tientallen vermiste minderjarige vreemdelingen. De liberale politica wil de Europese regelgeving verbeteren, waardoor de registratie van gevluchte kinderen beter georganiseerd wordt.