De opvoeders van de jeugdinstellingen zetten hun staking stop, nadat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) hen extra personeel heeft beloofd.

De minister deed de belofte van 130 extra jobs, nadat actievoerders een sit-in voor zijn kabinet hadden gehouden. Zij eisten meer personeel om jongeren met een beperking goede zorg te kunnen verlenen en de toenemende agressie het hoofd te kunnen bieden.

'We hebben die uitgestoken hand aanvaard en appreciëren dat de minister zijn verantwoordelijkheid opneemt', zegt LBC-secretaris Piet Van de Walle.

De vakbond is bereid een oplijsting te maken van de instellingen waar de nood het hoogst is. 'Vervolgens zullen we een tweede beoordeling maken en kijken of de toekenning van die aard is dat we de sociale rust kunnen herstellen.' Tot dan worden alle acties opgeschort.

Van de Walle laat ook weten dat de minister op lange termijn extra investeringen  in aangepaste accommodatie en infrastructuur heeft beloofd.

De christelijke bediendenvakbond hield maandag een eerste stakingsdag in de opvoedingsinstellingen voor veilige zorg. Sinds februari werd in meerdere instellingen actiegevoerd voor meer personeel en meer middelen.

Reactie

De minister toonde al begrip voor de verzuchtingen van de sector. 'Het klopt dat de opvoeders met meer complexe problemen geconfronteerd worden en dat de agressie in hun leefgroepen toeneemt', zei Vandeurzen in een interview met Het Nieuwsblad . 'We blijven in overleg om op korte termijn iets aan dat personeelsprobleem te doen. Tegelijk moeten we op langere termijn ook nadenken over de manier waarop de opvang van jongeren is georganiseerd.'

Zijn prioriteit is de eerstelijnshulp. 'Het geld zo verdelen dat iedereen een beetje krijgt, zoals vroeger gebeurde, willen we niet meer.'