Akkoord over re-integratie van langdurig zieken
Foto: belga
De federale regering heeft vrijdag een principieel akkoord bereikt over de sancties voor bedrijven die onvoldoende inspanningen leveren om langdurige zieken opnieuw aan de slag te krijgen en voor zieken die zelf onvoldoende initiatief nemen.

Het grote discussiepunt was nog hoe automatisch een werkgever, die een zieke werknemer niet opnieuw aan de slag krijgt, de boete van 800 euro moet betalen. Er is nu een cascadesysteem afgesproken. De definitieve tekst wordt in een volgende ministerraad afgeklopt.

Als de arbeidsgeneesheer oordeelt dat integratie mogelijk is, moet de werkgever een integratieplan opstellen. Maar hij krijgt ook de mogelijkheid om te motiveren waarom integratie niet mogelijk is. In die gevallen volgt nooit een sanctie. Als een bedrijf helemaal niets onderneemt, volgt er wel een sanctie, maar ook dan kan het bedrijf nog in beroep gaan.

Een werknemer die zijn administratieve verplichtingen – zoals het invullen van een vragenlijst – niet naleeft, verliest gedurende een maand vijf procent van zijn uitkering. Komt hij niet opdagen voor een gesprek over een re-integratietraject, dan verliest hij tien procent. De werknemer die helemaal weigert mee te werken, kan zijn volledige uitkering verliezen. Al die sancties gelden alleen in bedrijven met meer dan vijftig werknemers.

Het dossier sleept al een jaar aan. De kosten van het aantal langdurige zieken weegt jaar na jaar zwaarder op de sociale zekerheid. De factuur loopt nu al op tot meer dan 7 miljard euro, meer dan wordt uitgegeven aan werk­loosheidsuitkeringen.