Meerderheidspartijen Gemeentebelangen en CD&V hielden een enquête onder de bevolking van Alveringem om te peilen naar de mening van burgers over thema's als wonen, werken, veiligheid, jeugd. Honderd zestig inwoners reageerden. De meesten wonen graag in Alveringem omdat het er rustig is en de woningen er nog betaalbaar zijn. “Er waren 71 inwoners die lieten weten dat ze geen extra woningen meer willen. Dat heeft ons verrast”, aldus burgemeester Gerard Liefooghe. Relatief veel mensen vinden de voorzieningen (onder meer winkels) ondermaats. Nog een verrassing: bijna zestig inwoners willen geen extra bedrijven. En 64 respondenten gaven aan zich niet veilig te voelen in Alveringem. Bijna even veel mensen (68) zijn voor meer fietspaden als er tegen zijn (61). Tachtig respondenten uiten ergernissen. Die betreffen vooral te snel verkeer, zwaar vervoer door de dorpen en zwerfvuil.

Van de respondenten zegt 51 pro gemeentefusies te zijn, 70 zijn ...