Bart De Wever: ‘Spankracht van regering staat onder druk’
Foto: Photo News

De regering zou meer kunnen doen om te profiteren van het economisch gunstige klimaat. Maar door de komende gemeenteraadsverkiezingen gebeurt dat te weinig. ‘Daar zou iedereen zich op 15 oktober vragen moeten over stellen’, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in een interview in Ter Zake.

De Wever verdedigde in de studio het economisch parcours dat de regering heeft gereden. Hij erkent dat een begrotingsevenwicht aan het eind van de rit in 2019 niet meer haalbaar lijkt. ‘Zoals het er nu naar uitziet gaan we eindigen op een begrotingstekort van 0,7 procent. Dat zou eigenlijk nul moeten zijn.’ Daarvoor zou nog een inspanning van zo’n 2 miljard euro extra nodig zijn.

Het N-VA-kopstuk wijst uitdrukkelijk naar de gemeenteraadsverkiezingen van eind dit jaar als spelbreker. ‘Die werpen hun schaduw vooruit, dat weet iedereen’. Volgens hem ‘is de dash er een beetje uit’. Om een begrotingsevenwicht te bereiken is het een kwestie van geven en nemen. ‘Maar dat is nu gehypothekeerd door de gemeenteraadsverkiezingen. De realiteit is dat dat altijd zo is.’

Hij verwees daarbij expliciet naar de komst van CD&V-boegbeeld Kris Peeters naar Antwerpen, en zijn suggestie dat zijn stad een andere coalitie zou kunnen krijgen. ‘Dat is niet van die aard om te zeggen: het vertrouwen groeit aan de boom’.

De partijvoorzitter ziet wel nog kansen voor de federale regering. ‘Er is nog leven na de gemeenteraadsverkiezingen. Er resten dan weliswaar maar zeven maanden meer, maar er kan nog heel wat gebeuren’.

Toch vindt De Wever niet dat de regering een slecht parcours gereden heeft, benadrukte hij herhaaldelijk in het interview. Zo wees hij erop dat de staatsschuld volgend jaar wellicht onder de 100 procent van het BBP zakt, dat de handelsbalans is verbeterd, de belastingdruk voor burgers is afgenomen en private investeringen zijn aangezwengeld.