Wegen en Verkeer kapte zonder vergunning bomen tegen transmigranten
Foto: Koen Fasseur

De bomenkap die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) twee weken geleden liet uitvoeren in een actie tegen transmigranten was niet vergund. Dat heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vastgesteld.

Natuur en Bos vraagt aan Wegen en Verkeer om de nodige ‘herstelmaatregelen uit te voeren’ en wijst erop dat AWV in de toekomst ‘dient te beschikken over de nodige vergunningen en machtigingen’ om bomen om te hakken.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet twee weken geleden stukken groen verwijderen langs de E313 in Ranst, in het kader van afspraken met onder meer de politie, om transmigratie aan te pakken. Dat leidde tot consternatie, temeer omdat de kappingen gebeurden middenin het broedseizoen.

Agentschap Natuur en Bos ging ter plekke kijken wat er gebeurd was en stelde een aanmaning op, waarbij ook herstelmaatregelen opgenomen zijn. ‘Indien aan deze herstelmaatregelen niet tegemoetgekomen wordt, dan wordt er een proces-verbaal opgesteld’, aldus het Agentschap Natuur en Bos.

Bossen zwaar uitgedund

De inspecteurs van Natuur en Bos stelden ter plekke vast dat er veel bomen geveld zijn in de bossen langs de twee parkings van de snelweg E313 in Ranst.

‘De bossen zijn er zwaar uitgedund’, meldt het verslag. ‘De bomen die het dichtst bij de snelweg en parking staan, zijn allemaal gekapt. De resterende bomen zijn hoog en fors opgesnoeid. De volledige onderetage is verwijderd. De kruidlaag is eveneens beschadigd, terwijl daar nog salomonszegel groeit, een bosplant die enkel in zeer oude en goed ontwikkelde bossen voorkomt.’

‘Bij de exploitatie zijn er veel bomen beschadigd’, stelt Natuur en Bos vast. ‘Het resultaat van de werkzaamheden is dat er transparante bossen overblijven, wat wil zeggen dat er enkel grote, hoog opgesnoeide bomen staan zonder onderetage, wat geen bosgevoel weergeeft. Dergelijke bossen zijn ecologisch oninteressant.’

Functie verloren

‘Voor de werkzaamheden vormden deze bossen ook een geluid- en zichtbuffer voor verder gelegen woongebieden’, noteren de inspecteurs van Natuur en Bos nog. ‘Door de drastische kapwerken verliezen de bossen ook deze functie.’

Op basis van die vaststellingen vraagt het Agentschap voor Natuur en Bos ‘om de bossen terug spontaan te laten ontwikkelen’. Daarnaast wijst Natuur en Bos er Wegen en Verkeer op dat ze bij toekomstige boswerkzaamheden moeten beschikken over de noodzakelijke vergunningen en machtigingen.