Transmigranten

Wie is waar verantwoordelijk waarvoor?

Brussel-Noord is een ‘geliefde’ site voor daklozen, maar de site (en het probleem) zijn complex.   Kristof Vadino 

De perfecte hotspot voor een hete aardappel

De vraag wie de heropening van een Brussels opvangcentrum voor daklozen zal betalen, is geëscaleerd in een rondje hete aardappel doorschuiven. De gemengde doelgroep – (trans)migranten – en de complexe locatie – de site rond Brussel-Noord – zijn daar niet vreemd aan.

De podcasts van De Standaard