MR-senator niet meer welkom bij Raad van Europa
Foto: ISOPIX

MR-politicus Alain Destexhe mag niet meer binnen in de gebouwen van de Raad van Europa in Straatsburg. Zijn badge is op non-actief gezet, omdat hij in de fout is gegaan bij het opstellen van een rapport over Azerbeidzjan.

Dat heeft Petra De Sutter (Groen), de voorzitter van de rulingcommissie van de Raad, donderdag bevestigd. Senator en Brussels Parlementslid Destexhe en oud-Kamerlid Stef Goris (Open VLD, later LDD) richtten in 2010 de vzw EAEO op, die tegen betaling positieve rapporten zou hebben geschreven over de verkiezingen in Azerbeidzjan.

Op dat moment zetelden ze beiden in de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, waar parlementsleden uit 47 Europese landen verdragen sluiten. Nog tientallen andere Europese politici zouden bij de ‘Azerigate’ betrokken zijn.

De twee ontkennen dat ze werden omgekocht, maar een onderzoekscommissie van de Raad besloot een tweetal weken geleden toch dat ze de gedragscode voor parlementsleden met de voeten hebben getreden. Ze hadden moeten melden dat ze banden hadden met de omstreden vzw. Beschuldigingen van corruptie werden niet bewezen geacht.

Geregistreerd op thuisadres

De onderzoekscommissie van de Raad van Europa noemt Goris ‘een van belangrijkste figuren in de lobbymachine in het voordeel van Azerbeidzjan’. Ook Destexhe was nauw betrokken bij de vzw, stelt de Raad, al ontkende hij dat zelf. Zo was de vzw lange tijd geregistreerd op het thuisadres van Destexhe en ondertekende hij een financiële verklaring van de organisatie.

Voor Destexhe, die vorig jaar opstapte uit de parlementaire vergadering van de Raad van Europa, is daarom beslist om zijn badge te deactiveren en hem de toegang tot de gebouwen te ontzeggen, zegt De Sutter. Over een mogelijke sanctie voor Goris is nog geen duidelijkheid. Ook voor de nog actieve leden is de procedure nog bezig. Zij kunnen onder meer hun stemrecht verliezen.

Rapport doorgestuurd

Voor voormalige leden die geen erelid zijn, waaronder dus Destexhe, kan de rulingcommissie geen andere disciplinaire maatregelen nemen dan de toegang ontzeggen, benadrukt De Sutter. ‘Over mogelijke juridische maatregelen kan alleen het gerecht in de lidstaat zelf beslissen.’

De rapporten zijn wel doorgestuurd naar de Kamer en de Senaat. In het geval van senator Destexhe kan de Senaatsvoorzitter Christine Defraigne (ook MR) beslissen om ook daar maatregelen te nemen.

Zwaardere straffen

De actieve leden die betrokken waren bij ‘Azerigate’ kunnen wel zwaarder gestraft worden. De rulingcommissie kan beslissen om hen het stemrecht af te nemen, of het recht om rapporten te schrijven over andere landen. Vier actieve leden zijn al gehoord, op 15 mei volgt een tweede hoorzitting.