Kamer

Bespreking nieuwe wet start schoorvoetend

‘Een medische handeling hoort niet in het strafrecht thuis.’ photo news

Abortus splijt nog steeds het land

Een rist voorstellen wil zwangerschapsafbreking volledig uit het strafrecht halen. De discussie leeft enorm in Wallonië, maar laat Vlaanderen haast onberoerd. Het thema splijt ook de regering.

De podcasts van De Standaard