Geen vluchtroutes voor spijbelende Kamerleden
Bart De Wever moet niet meteen vrezen voor loonverlies. Foto: BELGA

Cumulerende parlementsleden kunnen een mogelijke daling van de parlementaire wedde als parlementslid niet compenseren met een verhoging van andere inkomsten.

Spijbelende parlementsleden zullen het voortaan voelen in hun portemonnee. De bevoegde commissie bereidde gisteren een al bestaande regeling voor de plenaire vergadering uit naar de commissievergaderingen. In de commissies wordt het gros van het parlementaire werk verzet. Maar de afwezigheden willen daar weleens groot uitvallen.

Het nieuwe reglement vertrekt van de globale aanwezigheid bij stemmingen in de commissie en in de plenaire vergadering. Wie meer dan 80 procent van de stemmingen aanwezig is, krijgt zijn volledige wedde. De verliescijfers lopen gradueel op tot 60 procent voor een Kamerlid dat minder dan de helft van de stemmingen aanwezig is.

Geen compensatie

Heel wat parlementsleden dikken hun loon aan door verschillende publieke mandaten te cumuleren. Die worden sowieso afgetopt tot 150 procent van een parlementaire wedde. Kan een spijbelend parlementslid dat loonverlies dan compenseren door de andere inkomsten op te krikken, door bijvoorbeeld de gemeente te vragen om hem dan wat meer te betalen als burgemeester?

‘Neen, dat mag niet,’ antwoordt Kamerlid Franky Demon resoluut. Voor CD&V ondertekende hij mee het voorstel tot reglementswijziging dat nog door de Kamer moet worden goedgekeurd.

Burgemeesters en schepenen ontvangen hun parlementaire wedde als basisinkomen, vervolgens wordt de wedde als schepen of als burgemeester aangevuld vanuit de gemeentekas tot die 150 procent worden bereikt. Het gaat evenwel niet om communicerende vaten, benadrukt Demon.

Afhankelijk van commissie

Toch past bij deze regeling een belangrijke opmerking. Het is bijvoorbeeld niet zo dat de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA), een naam die in dit verband dikwijls valt omdat hij wegens drukke bezigheden niet optimaal in het parlement aanwezig kan zijn, zijn inkomen plots ziet verminderen. Hij zetelt alleen in de commissie voor de hervorming van de Grondwet. Die komt niet zo veel samen, laat staan dat er stemmingen zijn.