Groen Pajottenland lanceert een plan om de natuur- en landschapswaarde van het Pajottenland te behouden. “Natuur en landbouw gaan in het Pajottenland al eeuwen hand in hand”, zegt Alwin Loeckx namens Groen Pajottenland. “Hun samenspel heeft de regio een eigen karakter gegeven met typische landschapselementen zoals bomenrijen en knotwilgen. Om dit in de toekomst zo te houden, zijn er maatregelen nodig.”

Zo pleit Groen tegen de geplande ruilverkaveling in Gooik. “Landbouwers worden verplicht om percelen landbouwgrond te ruilen, goed voor zo’n 3.200 hectare, zodat er grotere akkerlanden ontstaan ...