Jambon en Francken willen dat Marokko veroordeelde criminelen opvangt
Foto: fem

Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken en Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie dringen er bij Marokko op aan uitgewezen Marokkaanse ex-gedetineerden op te vangen. De twee bewindslieden vertoeven momenteel in het Noord-Afrikaanse land.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen weigerde deze week voor de derde keer de uitwijzing van een wegens terrorisme veroordeelde Marokkaan.

De Raad oordeelt telkens dat de Dienst Vreemdelingenzaken onvoldoende heeft nagegaan of Marokko zich houdt aan artikel drie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat foltering verbiedt.

Jambon en Francken hadden daarom woensdag in Marrakesh een gesprek met Abdelouafi Laftit, de Marokkaanse minister van Binnenlandse Zaken. Ze wonen er een interministeriële conferentie rond migratie bij.

Werkgroep

‘Het doel is een werkgroep op poten te zetten om te kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen’, zei Jambon na afloop. ‘Ze staan alvast open voor het gesprek.’ Francken noemde het gesprek ‘constructief’.

Volgens Jambon baseert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich vooral op informatie van ngo’s als Amnesty International en Human Rights Watch. Marokko zou volgens hem garanties kunnen geven voor een goede behandeling. Al gaat het volgens de minister om delicate materie, nu het land openlijk met de vinger wordt gewezen.