Koning Albert succesvol geopereerd aan hart
Foto: Photo News

Koning Albert is alweer thuis nadat hij de voorbije weken twee chirurgische ingrepen heeft ondergaan. ‘Beide operaties verliepen zonder complicaties’, meldt het paleis.

Koning Albert lijdt al lange tijd aan een coronaire hartaandoening, waarvoor hij al een operatie onderging in 2002. Een recent cardiologisch onderzoek wees op een verergering van de aantasting van de kransslagaders en op een stenose van de aortaklep.

Koning Albert succesvol geopereerd aan hart
Kasteel Belvédère Foto: Photo News

Nieuwe aortaklep

‘Het multidisciplinair team van het departement voor hart- en vaatziekten van het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc voerde op 19 april een coronaire angioplastiek uit’, legt communicatiedirecteur Rafike Yilmaz uit. ‘Daarbij werd een stent aangebracht ter hoogte van de arteria interventricularis anterior.’

‘De ingreep werd met succes uitgevoerd en op 30 april onderging koning Albert een tweede interventie waarbij de aortaklep werd vervangen. Het ging om een zogenaamde percutane aortaklep implantatie. Tijdens deze tweede ingreep werd de nieuwe klep aangebracht aan de uitgang van het hart, zonder de thorax te openen.’

‘Koning Albert is vandaag, samen met koningin Paola, teruggekeerd naar het kasteel Belvédère, waar hij verder herstelt’, meldt het paleis.