Rijbewijs met punten komt er niet (want de pakkans is te laag)
Foto: BELGA

België krijgt geen rijbewijs met punten. Minister van Mobiliteit Bellot heeft dat besloten op basis van een langverwachte studie naar de kosten en baten. ‘Wat wij nu doen, is veel strenger dan een puntensysteem.’

Al sinds 1990 staat het rijbewijs met punten in de Belgische wet ingeschreven. Maar tot vandaag blijft het dode letter en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in zal komen. Federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) liet het verkeersveiligheidsinstituut Vias een studie uitvoeren naar de kosten en baten van zo’n puntensysteem. ‘De conclusie,' zegt hij, ‘is klaar en duidelijk: het rijbewijs met punten is op dit moment niet de juiste weg naar een veiliger verkeer en minder verkeersslachtoffers.’

‘Toch zijn er op korte termijn gunstige verkeersveiligheidseffecten te verwachten van de invoering van een puntensysteem’, besluit de studie van Vias. ‘Maar alleen als die samengaat met een (tijdelijke) verhoging van de handhavingsinspanningen.’ Buitenlandse voorbeelden geven aan dat een puntensysteem slechts effectief is als de pakkans hoog ligt. En in België, schrijft Vias, is dat niet het geval.

De invoering van het rijbewijs met punten zou een eenmalige kostprijs van 5 miljoen euro meebrengen en vervolgens elk jaar net geen 8 miljoen euro bedragen. Het leeuwendeel van dat geld zou naar de noodzakelijke verstrenging van de handhaving gaan.

Er zijn ook enkele technische en administratieve obstakels voor de invoering, die ‘zeker niet realistisch is voor 2021’. De studie concludeert: ‘Het is niet aangewezen om nu onmiddellijk een puntensysteem in te voeren. Alternatieve oplossingen zouden meer resultaten kunnen opleveren op het vlak van verkeersveiligheid.’

Dubbel zoveel ingetrokken rijbewijzen

Minister Bellot besloot op basis van de studie dat het efficiënter is alle euro’s en mankracht verder in te zetten op meer camera’s en meer snelheidscontroles, kortom op een strengere handhaving. Hij wijst op de komst van de zogeheten MaCH-databank, op basis waarvan justitie ook zonder puntensysteem de strijd tegen recidivisten zal kunnen opvoeren. Ze moet dit jaar in gebruik genomen worden.

Waarom niet boven op dat alles ook nog een puntensysteem invoeren? Volgens de minister is de te verwachten extra impact daarvan op de veiligheid te klein om de nodige investeringen te verantwoorden.

‘We gaan ervan uit dat we alle doelstellingen kunnen halen voor het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers, door verder te gaan op de weg die we al zijn ingeslagen’, zegt Bellot. Hij wijst erop dat op dit moment in België het aantal verkeersslachtoffers sneller daalt dan in enkele Europese landen waar al lange tijd een puntensysteem bestaat, zoals Frankrijk: -24 procent tussen 2010 en 2016.

‘Wij hebben het rijbewijs met punten niet nodig om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen’, zegt Bellot. ‘Wij trekken vandaag liefst dubbel zoveel rijbewijzen in als Frankrijk. Hier gebeurt dat soms al na één zware overtreding.’

Sinds de nieuwe recidiveregelgeving in 2015 van kracht werd, zijn rechters in sommige gevallen verplicht een rijverbod op te leggen. ‘Wat wij nu al doen, is strenger en effectiever dan het rijbewijs met punten’, besluit Bellot.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig