Helft basisscholen scoort onvoldoende op muzische vorming
Foto: Getty Images

De helft van de basisscholen haalt een onvoldoende voor het vak muzische vorming. Dat blijkt uit de Onderwijsspiegel 2018 die woensdag is voorgesteld.

In het basisonderwijs valt op dat vakken zoals Frans, Nederlands en wiskunde traditioneel goed scoren. Maar volgens de Onderwijsspiegel haalt de helft van de basisscholen onvoldoende op het vlak van muzische vorming.

Volgens inspecteur-generaal Lieven Viaene beperken scholen zich te vaak tot de ‘eenvoudige opdrachten’ en benutten ze onvoldoende het ‘diverse plaatje’ binnen de muzische vorming.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) erkent dat muzische vorming wat ‘uit de toon valt’. Ze verwacht wel veel van de geplande nauwere samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs.

Beweging

De Onderwijsinspectie doet ook elk jaar een aantal thematische onderzoeken waarbij ze inzoomt op één vak of onderwerp. Deze keer hebben de inspecteurs het vak lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs onder de loep genomen.

Daaruit blijkt dat de meeste scholen voldoen aan de minimumverwachtingen. Maar volgens Lieven Viaene zouden scholen best wat meer ‘ambitie’ mogen tonen. Dat kan door een breder bewegingsbeleid te verankeren in de werking van de school.

Ook onderwijsminister Crevits wil scholen stimuleren beweging ‘in te bedden in de schoolcultuur’.

Advies

De Onderwijsspiegel 2018 bevat zowel de resultaten van de doorlichtingen in 2016-2017 als van de hele derde doorlichtingsronde voor de periode 2009-2017. In totaal gaat het om meer dan 4.000 onderzochte onderwijsinstellingen.

Uit de cijfers blijkt dat ruim de helft (56 procent) een gunstig advies kreeg, 43 procent kreeg een beperkt gunstig advies (met verbeterpunten) en 2 procent van de instellingen kreeg een ongunstig advies. Dat betekent dat er dringende ingrepen nodig zijn en dat de school moet gesloten worden als er niets verandert.