Geert Bourgeois over begroting Europa: 'We zullen dit constructief en kritisch bekijken'
Foto: Photo News

De Europese Commissie debatteerde vandaag over de meerjarenbegroting van Europa. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is het in grote mate eens met de beslissingen van de Commissie. 'De focus ligt hoofdzakelijk op prioriteiten die ook deze van de Vlaamse regering zijn', aldus Bourgeois.

De Europese Unie zal snoeien in de budgetten voor landbouw en regio's, maar investeert in onder andere grensbewaking, onderzoek en het Erasmusprogramma. Bourgeois kan zich vinden in de Europese beslissingen, maar het is volgens hem te vroeg om de begrotingsrubrieken afzonderlijk te beoordelen. Hij waarschuwt wel dat het, zeker na de Brexit, noodzakelijk om te besparen en een budgettaire shift te maken naar de nieuwe klemtonen 'die ook een beperkte toename van de middelen rechtvaardigen'.

Begroting zonder Britten

De meerjarenbegroting van de Europese Unie, voor de periode 2021-2027, wordt de eerste zonder de Britten. Dat slaat aan inkomstenzijde een gat van naar schatting 12 tot 13 miljard euro per jaar. De Commissie wil de Brexit aangrijpen om een doorstart te maken met het Europese project en wil het inkomensverlies oplossen door deels te besparen, en deels nieuw geld te zoeken. 

Landbouw is één van de grootste uitgavenposten van de Unie, en daar zal in gesnoeid worden. Bedoeling is dat de steun aan de grootste landbouwbedrijven afgetopt wordt. Ook de bugetten voor de regio's worden verminderd

Investeringen

De Unie wil wel investeren in grens- en kustbewaking, veiligheid en defensie, digitalisering, onderzoek en ontwikkeling en het Erasmusprogramma. Om dat te kunnen financieren stelt de Commissie nieuwe rechtstreekse inkomsten voor uit de handel van CO2-uitstootrechten en een taks op plastic. Daarnaast moeten ook de lidstaten meer geld bijdragen, door de kortingen weg te werken en de geïnde douanerechten te halveren. Minister-president Bourgeois vindt het niet te verantwoorden dat de EU-lidstaten maar half zoveel douanerechten mogen afhouden.

Duitsland en Frankrijk hebben al laten weten dat ze meer willen betalen voor de Europese begroting. Premier Charles Michel profileert zich graag als een pro-Europese leider, maar hij weigerde tot nog toe te zeggen of België bereid is een hogere bijdrage te betalen.

Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Sociale Zaken, houdt er niet van dat er nu al wordt uitgerekend hoeveel België zal moeten betalen, of zal kunnen terugkrijgen. 'Ik begrijp die reflex, maar het is niet de belangrijkste vraag. Dit budget zet in op grote dingen, waar met Europese samenwerking betere resultaten worden behaald dan wanneer de lidstaten alleen optreden. We moeten allemaal winnaars zijn.'

De Commissie maakt zich ook sterk dat de begroting na 2020 moderner en flexibeler zal zijn. Het totale aantal programma's wordt teruggeschroefd van 58 naar 37 en begunstigden van de begroting zouden met minder administratieve rompslomp te maken krijgen.

Steun gekoppeld aan rechtsstaat

Opvallend, én politiek geladen in het licht van de conflicten met Polen en Hongarije, is dat Europese steun voortaan gekoppeld wordt aan de rechtsstaat. Europese financiering kan opgeschort of verminderd worden indien de rechtsstaat in een lidstaat dusdanig veel gebreken vertoont dat men niet meer zeker kan zijn van de goede besteding van het geld. Enkel een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten kan zo'n opschorting tegenhouden.