Chauffeurs ergeren zich blauw aan putten in de weg
Foto: Christophe Licoppe/pn

Minder dan vier op tien automobilisten vinden dat de Vlaamse lokale en gewestwegen in goede staat verkeren. Er is nood aan meer preventief onderhoud, zegt de VAB.

De voorbije winter was niet eens zo streng en toch heeft volgens 83 procent van de automobilisten het netwerk van snelwegen en gewestwegen te kampen met hevige winterschade. Dat blijkt uit een online enquête van mobiliteitsorganisatie VAB bij 2.400 automobilisten. Ook los van de winterse barsten en putten is de staat van de Vlaamse wegen ondermaats, geven zij aan.

Over de staat van de snelwegen is nog 60 procent tevreden, maar van de gewestwegen vinden slechts vier op de tien bestuurders dat die in goede staat verkeren. De toestand van de lokale wegen is volgens de respondenten van de VAB-enquête het slechtst. In Oost-Vlaanderen vindt amper 30 procent van de automobilisten dat die er goed bijliggen. Limburg scoort het best met 42 procent.

Terwijl de toestand van de snelwegen de jongste jaren verbeterde, blijft het andere wegennet ‘het grote pijnpunt’, besluit VAB.

‘Vijf voor twaalf in Antwerpen’

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer meet zelf jaarlijks de staat van de gewestwegen. Uit die resultaten blijkt dat gemiddeld 69 procent van de gewestwegen een score van voldoende tot uitstekend krijgt en 31 procent een score onvoldoende of slecht. ‘Maar het is begrijpelijk dat de bestuurder veeleisend is’, zegt woordvoerder Veva Daniëls. ‘De staat van ons wegennet wordt van nabij opgevolgd en waar zich problemen voordoen, treedt AWV onmiddellijk op.’

Volgens ookde automobilistenorganisatie VAB is er vooral nood aan meer preventief onderhoud. ‘Wacht niet tot de putten er zijn, maar bereken vooraf hoelang een bepaald wegdek meekan en maak dat je de problemen voor bent.’

Dat betekent dan wel nog meer wegenwerken en de coördinatie daarvan loopt – aldus de automobilisten – nu al mank. In de enquête zegt 34 procent dat de coördinatie van werken op snelwegen slecht tot zeer slecht gebeurt, voor de gewestwegen loopt dat op tot 58 procent en voor lokale wegen tot 62 procent. Vooral in Antwerpen is het ‘vijf voor twaalf’, zegt VAB. ‘Zoals steeds wordt er tijdens de zomer op verschillende autosnelwegen gewerkt. Als de winterschade op lokale wegen en gewestwegen ook precies dan wordt aangepakt, zouden ook de alternatieve routes wel eens kunnen dichtslibben.’

Vandaag gebeurt dat al te vaak, zegt VAB-woordvoerder Joni Junes. ‘Het levert veel frustratie op als bestuurders omgeleid worden en dan ook de omleidingsroute zelf onderbroken blijkt voor werken’, zegt Junes. Ook over de communicatie bij wegenwerken bestaat onvrede.

‘Geen omelet zonder eieren te breken’

Het AWV stemt ‘zo veel mogelijk zijn wegenwerken op elkaar af, zodat de hinder voor weggebruikers zo minimaal mogelijk is’. ‘Maar waar er een schop in de grond gaat, ontstaat er nu eenmaal hinder. Geen omelet zonder eieren te breken’, zegt Veva Daniëls.

Opvallend is tot slot de beperkte bereidheid van automobilisten zelf om een alternatief te kiezen voor de auto bij wegenwerken op hun route naar het werk. Slechts één op de drie ziet dat zitten, blijkt uit de enquête.