'De Block bewijst de farma-industrie weer een mooie dienst'
Foto: Photo news
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block past de procedure voor de terugbetaling van geneesmiddelen aan, zodat farmabedrijven gemakkelijker langs de kassa kunnen passeren.

Een medicijn tegen huidkanker blijkt ook de overlevingskans van patiënten met longkanker drastisch te verhogen. Het is maar een van de vele recente voorbeelden van een bestaand geneesmiddel dat in één klap meer patiënten kan helpen. Als een farmabedrijf de terugbetaling vraagt voor de grotere groep patiënten, probeert de ziekteverzekering tot dusver om een prijsdaling op het geneesmiddel te onderhandelen, zeg maar een ‘volumekorting’. Maar aan dat principe is minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) aan het sleutelen in het voordeel van de farmabedrijven. In een dossier dat het budget voor geneesmiddelen raakt, in haar eigen woorden haar ‘zorgenkindje’, staat de minister nu lijnrecht tegenover de twee grootste ziekenfondsen.

Concreet zullen farmabedrijven vanaf juli de prijs niet meer moeten laten zakken als de terugbetaling van een bestaand geneesmiddel voor een grotere groep patiënten minder dan 2,5 miljoen euro kost. ‘Het geneesmiddelenbudget ontspoort nu al jaar na jaar’, reageert Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten (CM). ‘Dan gaan we toch niet zo’n systeem invoeren?’

De minister maakt zich sterk dat de budgetimpact ‘heel beperkt’ zal zijn en dat de patiënt er beter van zal worden.

In vergelijking met andere Europese landen zouden Belgische patiënten namelijk benadeeld zijn. Doordat farmabedrijven hier altijd met een vraag om prijsdalingen geconfronteerd worden, zouden ze afzien van aanvragen bij de overheid voor een ruimere terugbetaling van geneesmiddelen, ook al zouden ze meer patiënten helpen.

Vanaf juli wordt het de bedrijven om die reden ook gemakkelijker gemaakt om binnen de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) hun slag thuis te halen. Die commissie neemt alle dossiers rond terugbetalingen onder de loep en adviseert de minister.