Zegt de koning zijn gazon vaarwel?
Wordt het statige gazon voor het koninklijk paleis in Laken binnenkort een levendige bloemenweide? Foto: Photo News

Tuinconsulent Louis De Jaeger zoekt bondgenoten in zijn strijd tegen het perfect getrimde gazon, en mikt daarvoor hoog. Zo schreef hij een brief aan koning Filip en koningin Mathilde. ‘Als u het voortouw neemt, zullen veel mensen uw voorname voorbeeld volgen.’

Als het van de 24-jarige Bruggeling Louis De Jaeger afhangt, is het binnenkort gedaan met al die mooie grasvelden in ons land. De tuinconsulent maakte dat duidelijk in een open brief: ‘Een grasveld is de meest onnatuurlijke staat waarin je tuin zich kan bevinden. Het is een groene woestijn. (...) Ik moedig iedereen aan om alle grasvelden zonder functie te veranderen in bloemenweides.’

De jongeman zoekt gelijkgezinde geesten en schreef daarom naast de open brief ook een persoonlijke brief aan koning Filip en koningin Mathilde. ‘Graag wil ik jullie bedanken voor de inspirerende rol die jullie vervullen. De boodschappen die jullie delen en vooral de acties die jullie ondernemen, zijn nobel. Jullie zijn een modern koningspaar dat past binnen onze tijd’, zet hij meteen de toon.

Pleidooi voor bloemenweide

Wat volgt is een betoog om de grasvelden in de koninklijke tuinen te vervangen door bloemenweiden. ‘Zoals jullie ben ook ik bezorgd om het welzijn van de Belgische burgers en het ecosysteem waarin we leven, met zijn vele planten en dieren. Wilde bijen, honingbijen en hommels zorgen voor 80 procent van de landbouwproductie in Europa, hun werkwaarde wordt geschat op 22 biljoen euro. Zonder hun bestuiving mogen we koffie, chocolade, groenten en fruit vaarwel zeggen.’

‘Een van de grotere oorzaken van het verdwijnen van deze nuttige insecten is de huidige aanpak van de landbouw: het overmatig gebruik van pesticiden en het telen in monocultuur. Wij Belgen hebben in de loop der jaren een gewoonte gekweekt om ieder stukje tuin, groen of park waarmee we niet weten wat gedaan, om te zetten in een grasveld. Grasvelden zijn veel beter dan bijvoorbeeld beton en ze zijn ook zeer polyvalent, maar meer dan 90 procent van de aangelegde grasvelden hebben een louter esthetische waarde, zonder echte functie.’

Zegt de koning zijn gazon vaarwel?
Louis De Jaeger in zijn tuin. Foto: VDB

‘Het onderhouden van een grasveld is arbeidsintensief en kost heel wat geld, ook heeft het een serieuze impact op het milieu, enerzijds door de energiekosten, anderzijds door het verlies aan biodiversiteit’, gaat De Jaeger verder. ‘Een ideaal alternatief is een bloemenweide. Er worden inheemse bloemen gezaaid, volgens de grondsoort, die slechts tweemaal per jaar gemaaid moeten worden, in plaats van de twintig à dertigmaal voor gewoon gras. Tevens biedt het een heus kleurenspektakel en heeft het een enorm grote meerwaarde voor onze grootste helpers: honingbijen, wilde bijen en hommels.’

Koninklijke bijen?

‘Onlangs had ik het privilege om de natuur rond het Koninklijk Paleis te Laken te bewonderen. Het zou enorm veel betekenen voor de bijtjes - dus ook voor de burgers van België - indien jullie van de uitgestrekte grasvelden, ook al is het een klein deeltje ervan, zouden veranderen in een bloemenweide. Indien iedere eigenaar van een grasveld enkele vierkante meters zou omzetten in een bloemenweide dan hebben bijen veel meer kansen. Indien Uwe Majesteit het voortouw neemt, zullen vele mensen uw voorbeeld volgen. Met vele kleine stappen kunnen we gezamenlijk een grote stap in de goede richting zetten.’

Reactie van het Paleis kwam er nog niet: de brief ging pas maandag op de post.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig