‘Geef scholieren ook les in EHBO en financiën’
EHBO, een vak dat nu ontbreekt volgens de scholieren. Foto: Hollandse Hoogte / Jan de Groen
Achtste lesuren en huiswerk worden niet op groot enthousiasme onthaald op de J1000. Waar leerlingen wel enthousiast van worden? ‘Vakken die in het dagelijkse leven van pas kunnen komen, zoals EHBO en financiële kennis.'

Op het Heilig Grafinstituut in Turnhout hebben leerlingen van over heel Vlaanderen en uit alle onderwijsvormen tijdens de J1000 nagedacht over de toekomst van de school. ‘En daar zijn heel wat interessante zaken uitgekomen’, vertelde organisator Jan Masereel na afloop.

Enkele voorlopige conclusies van al die debatsessies en denkoefeningen zijn vrijdag vrijgegeven. Die zullen de komende weken nog grondiger bekeken worden. De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) zal er ook mee aan de slag gaan.

Wat scholen bijvoorbeeld direct mogen invoeren, zo blijkt, zijn ‘vakken die in het dagelijkse leven van pas kunnen komen’. Voorbeelden die gegeven worden zijn onder meer EHBO, politiek en financiële kennis.

Brede vorming

Tegelijkertijd vinden de vijfhonderd deelnemende leerlingen uit het laatste jaar dat een brede vorming belangrijk blijft. En dat dus niet het hele curriculum in functie moet staan van een toekomstige loopbaan.

Wat ze meer willen zien op school, zijn onder meer keuze-mogelijkheden of keuzevakken. Daarmee hangt de oproep samen om in te spelen op de talenten van de leerlingen.

In evaluaties mag er daarenboven heus wat meer oog zijn voor de vooruitgang van leerlingen. De aandacht voor punten mag wat minder. En centrale examens zoals die bijvoorbeeld in Duitsland of Engeland bestaan – voor alle leerlingen dezelfde toetsen op dezelfde tijdstippen – dat zien ze toch niet zitten.

Op het lijstje met zaken die de leerlingen ernstig in twijfel trekken, staan de achtste lesuren, huiswerk, het onderscheid tussen de vormen aso, tso, bso en kso én, opmerkelijk genoeg, de digitalisering. Maar dat valt wellicht te verklaren doordat veel leerlingen de leerkracht nog als een rots in de branding willen zien.

Een opmerkelijke gast op de slotceremonie was de Nederlandse minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven (D66). Zij volgde nog les op de organiserende school, al is dat al enkele decennia geleden.

‘In mijn tijd was een dergelijk initiatief ondenkbaar. Ik vind het heel goed dat niet alleen bestuurders hun stem laten horen maar dat ook de leerlingen en docenten meepraten.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig