Aantal langdurige thuiszitters piekt
Foto: Shutterstock
Nooit eerder zaten zoveel werk­nemers uit de privésector thuis wegens ziekte of ongeval. Vooral het aantal mensen dat langer dan een jaar afwezig is, blijft stijgen.

Elke dag zitten zeven op de honderd werknemers thuis vanwege ziekte of een ongeval. Het aandeel afwezigen stijgt al zestien jaar op rij, blijkt uit de jaarlijkse studie van ­hr-dienstverlener Securex.

Vooral het aantal mensen dat langer dan een jaar thuiszit, blijft toe­nemen, zegt Heidi Verlinden van ­Securex. Intussen gaat het al om 3 procent van de werknemers of 85.000 mensen. Voor het eerst draagt ook het ‘middel­lange’ ziektepercentage – van een maand tot een jaar – bij tot de stijgende trend.

Tot nu toe gingen ze er bij Securex vanuit dat het probleem minder acuut was bij kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook die blijken niet immuun. ‘In de kleinste bedrijven komen afwezigheden minder frequent voor’, zegt de onderzoekster. ‘Maar als ze er zijn, duren ze wel langer. Gemiddeld zelfs iets langer dan in bedrijven met meer dan duizend medewerkers.’ 

Naar een verklaring is het niet zo ver zoeken. ‘Die werknemers blijven pas thuis als het écht niet anders kan: bij een probleem dat een lange behandeling of een lang herstel vraagt. Soms zelfs precies doordat ze te lang zijn blijven werken. Het besef dat hun weinige collega’s voor hun afwezigheid moeten opdraaien, vormt een rem.’

Daling niet voor morgen

In een reactie laat minister van Werk Kris Peeters (CD&V) weten dat ‘deze regering sinds het begin van de legislatuur langdurige afwezigheid door ziekte als speerpunt binnen het beleid heeft opgenomen’. Peeters wijst op de wet 'Werkbaar Wendbaar Werk', de re-­integratiewetgeving die in 2016 op de rails is gezet en het kb van begin dit jaar rond de gedeeltelijke werk­hervatting. 

Toch ziet Securex het langdurige absenteïsme niet snel dalen. ‘De langdurige afwezigheid van 55-plussers zal nog toenemen door de vergrijzing en omdat oudere werknemers langer actief blijven. Terwijl dertigers en veertigers door hun drukke leven een verhoogd risico op burn-out lopen’, zegt Verlinden.  Al is er een lichtpuntje: ‘De stijging lijkt minder sterk te worden.’