'Leegstand in overheidsgebouwen is geen toonbeeld van efficiëntie'
WTC-torens 3 en 4 staan voor 68 procent leeg. Foto: Photo News

Er is heel wat leegstand in de gebouwen die de federale overheid huurt. ‘Van de 590 gehuurde gebouwen staan maar liefst 256 gebouwen voor de helft leeg en 293 gebouwen voor een vierde’, meldt CD&V-Kamerlid Franky Demon, die de cijfers opvroeg. ‘Dit is geen toonbeeld van efficiëntie, nochtans een stokpaardje van deze regering.’

Veertig procent van de federale overheidsgebouwen wordt gehuurd, goed voor bijna een half miljard euro aan huurkosten per jaar. ‘We stellen vast dat deze huurcontracten vaak van lange duur zijn en dat de bezettingsgraad vaak erg laag ligt’, stelt Demon.

Zo huurt de overheid het administratief centrum aan de Brusselse Kruidtuinlaan voor 31,8 miljoen euro per jaar, terwijl het slechts een bezettingsgraad van 56 procent heeft. Het huurcontract loopt tot 2034. De WTC Torens 3 en 4 nabij Brussel-Noord zijn slechts voor 32 procent bezet en de huur bedraagt 4,2 miljoen euro per jaar.

Demon vindt niet dat huren per definitie slechter is dan kopen, ‘maar lege gebouwen huren is weggegooid geld’. De bezettingsgraad van die gebouwen moet dan ook omhoog. ‘Dit kan door een betere opvolging van de huurcontracten. Waar mogelijk moeten die worden opgezegd. Indien dit geen optie is, kan de overheid onderverhuren’, besluit het Kamerlid.

'Cijfers kloppen niet'

Bij de Regie der Gebouwen betwisten ze de cijfers die Demon aanhaalt. 'Het gaat om foutieve gegevens', meldt de Regie der gebouwen in een persbericht. 'De gehuurde gebouwen vertegenwoordigen 2,7 miljoen vierkante meter van de 7,1 miljoen vierkante meter die we beheren. Minder dan 2 procent van de gehuurde gebouwen wordt vandaag niet benut. Het gaat om 49.000 vierkante meter. In de vastgoedsector is dat percentage aan tijdelijk niet-benutte kantooroppervlakte courant.'

'De vrijgekomen kantooroppervlakte is er ook gekomen doordat bepaalde overheidsdiensten centraliseren. We gaan in zo'n geval actief op zoek naar een nieuwe bezetter. Maar in vele gevallen moet de ruimte aangepast of heringericht worden voor andere geïnteresseerde overheidsdiensten.'

Ook het voorbeeld van de WTC 3-toren wordt aangehaald. 'Daar wordt 26.000 vierkante meter of 32,7 procent van de kantooroppervlakte heringericht. Er zullen ook overheidsdiensten gehuisvest worden. Alle andere ruimtes worden benut. Er is geen leegstand.'

Hervorming

Eerder meldde De Standaard al dat een hervorming van de Regie der Gebouwen, bevoegd voor de verhuur van de overheidsgebouwen, werd goedgekeurd door de regering. De Regie wordt daarbij omgevormd tot een nv van publiek recht. Woensdag bespreekt de bevoegde Kamercommissie ook een audit over de Regie.