Uitzendsector bereikt steeds meer vluchtelingen

De uitzendkantoren in België helpen steeds meer erkende vluchtelingen aan de slag.

Vorig jaar is dat aantal met 52 procent gestegen, blijkt donderdag uit de jaarcijfers van sectorfederatie Federgon. Algemeen kende de sector een groei van 6,2 procent.

Vorig jaar hebben in totaal 656.281 mensen uitzendarbeid verricht. Daarmee kende de sector, uitgedrukt in werkuren, een groei van 6,2 procent, zo blijkt uit de cijfers van 2017. Samen presteerden ze het equivalent van 115.973 voltijdse banen.

In die statistieken valt op dat er, in de nasleep van de vluchtelingencrisis van enkele jaren geleden, steeds meer erkende vluchtelingen hun weg naar de uitzendarbeid in België hebben gevonden. Vorig jaar ging het om 4.343 mensen, een stijging met zowat vijftig procent in vergelijking met 2016. Sinds 2015 is het aantal zelfs gestegen met bijna 150 procent. ‘We zien wel dat zich daar soms nog problemen stellen op het vlak van taal en cultuur. Maar dat is ook niet meer dan normaal’, zegt algemeen directeur Herwig Muyldermans. ‘Vaak zijn ze ook niet zo hoog gekwalificeerd.’

‘Het gaat dan vooral om Afghanen, Syriërs en Irakezen’, vult ook Paul Verschueren, directeur research en economic affairs, aan. ‘Het is een belangrijke groep waarmee we volop aan de slag zijn, vooral in projectgebonden activiteiten.’

Voorts was de groei bij de studenten, een stijging met 17,8 procent tot 248.072, erg fors. ‘We kunnen wel stellen dat studenten vandaag voluit deel uitmaken van de arbeidsmarktreserve.’

Ook bij de vijftigplussers zet de stijging, een trend die ook de voorbije jaren al duidelijk was, zich verder door. Zij maken nu 11,4 procent uit van het totale aantal uitzendkrachten.