De Wever: ‘Iedereen die Antwerpen kent, wist dat dit fout zou lopen’
Foto: ISOPIX
Het blijft reacties regenen op het debacle rond de kandidaatstelling van de chassidische jood Aron Berger bij CD&V. Antwerps burgemeester De Wever (N-VA) vindt dat mensen die een publieke functie najagen de principes van de verlichting moeten onderschrijven.

‘Het is weliswaar niet aan mij om commentaar te geven op de interne keuken van een andere partij. Wel betreur ik het dat de joodse gemeenschap van Antwerpen zo te kijk is gezet’, zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) woensdagavond tegen Terzake. Hij reageerde daarmee op de voor CD&V erg pijnlijke affaire rond de kandidatuur van Berger.

De Wever: ‘Iedereen die Antwerpen en de joodse gemeenschap een beetje kent, wist dat dit fout zou lopen. Joden hebben een gekoesterde positie binnen de samenleving, vooral orthodoxe joden. Ze leven volgens heel strikte regels, zeker onderling. Hoe mensen onderling met mekaar omgaan, daar heb ik niets over te vertellen. Dat verandert wanneer je een publieke functie opneemt. De verlichte cultuur is de Leitkultur van onze samenleving. Als ik voor een partij een kandidaat zou zoeken én die zou screenen, is het natuurlijk het beste dat die zich daaraan conformeert.’

‘De orthodoxe joden zijn door dit verhaal te kijk gezet, en dat verdienen ze niet’, vervolgde De Wever. ‘De joodse cultuur is bijzonder subtiel. Als je zegt dat ze geen respect hebben voor vrouwen, dan doe je ze oneer aan. In tegenstelling tot moslims proberen joden niemand te bekeren, is er binnen het jodendom geen stroming met extremistische opvattingen. Joden zijn bovendien afwezig in alle statistieken over criminaliteit en overlast.’ 

De Wever wil overigens niet gezegd hebben dat hij door deze afgang voor CD&V al verzekerd is van een tweede ambtstermijn als burgemeester. ‘Dit verhaal is snel een uitslaande brand geworden, maar kan even goed weer snel verdwijnen. Elke partij gaat wel eens door moeilijke momenten, die heb ik vaak genoeg ook meegemaakt. Het is kortzichtig te concluderen dat de gemeenteraadsverkiezingen hierdoor nu al bepaald zijn.’

'Neem fouten op mij'

'Ik vind het heel spijtig dat Berger zijn engagement nu niet kan waarmaken. Alles was heel zorgvuldig voorbereid. Zonder voorpublicatie in Joods Actueel had het misschien anders gelopen, maar het is nu zo', zei Kris Peeters, CD&V-lijsttrekker in Antwerpen, eveneens tegen Ter Zake

Peeters: 'Als iemand denkt dat er fouten zijn gemaakt, dan neem ik die graag op mij. Al denk ik niet dat ik zaken anders had kunnen aanpakken. Zo was ik niet op de hoogte van de rechterlijke zaak waarin de heer Berger verwikkeld zou zijn geweest. Bovendien gaan we bij het selecteren van kandidaten niet van iedereen de strafbladen na. Ik heb hem daarnaar gevraagd, en hij heeft me uitgelegd dat die zaak intussen is afgehandeld met een betaling. Overigens heeft dat allemaal niet meegespeeld bij het intrekken van zijn kandidatuur.' 

'Ik heb geen uitbrander gehad van (partijvoorzitter, red.) Wouter Beke. Hij weet ook dat zoiets wat mij betreft averechts zou werken. Of ik gezichtsverlies heb geleden? Iedereen weet dat we in Antwerpen voor grote uitdagingen staan, we zullen dus maar zien of ik gezichtsverlies heb geleden. Alleen ben ik niet bezig met het gezicht van Peeters, ik ben bezig Antwerpen op de kaart te plaatsen.' 

'Zaak gesloten'

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert is dan weer opgelucht dat Berger zijn kandidatuur voor de Antwerpse CD&V-lijst heeft teruggetrokken. ‘Hij heeft recht op een eigen opinie en leven, maar de afstand tot ons eigen project was te groot’, verklaarde hij woensdagavond aan Belga.

Bogaert was binnen de CD&V één van de luidste critici op de kandidatuur van Berger. 'Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van CD&V’, tweette hij. Het CD&V-Kamerlid wees er woensdag op dat CD&V geen kiesvereniging is en dat het concept van Berger over de rechten van de vrouw voor de partij te ver ging.

Voor Bogaert is de zaak nu gesloten. Er zullen lessen uit de zaak getrokken worden, maar dat is volgens hem een zaak van de partijvoorzitter.

‘Much ado about nothing’

Antwerps SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels betreurt dan weer dat door de commotie rond de kandidatuur van Berger de hele joodse gemeenschap wordt gestigmatiseerd. ‘Voor SP.A valt er niet te tornen aan de fundamentele grondrechten’, reageert ze op het feit dat Berger weigert vrouwen de hand te schudden. ‘Voor kandidaten die het daar niet mee eens zijn, is er bij ons geen plaats.’

Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien wil niet inhoudelijk ingaan op de historie rond Berger. ‘Elke partij werkt op zijn manier’, stelt hij. ‘Bij Groen vertrekken we vanuit een duidelijk project voor Antwerpen. Een project van propere lucht, veilig verkeer, betaalbare woningen en respect voor iedereen. Iedereen die dat project onderschrijft, is welkom bij Groen.’

Bij Vlaams Belang valt te horen dat de heisa ‘much ado about nothing’ is. ‘Het lijkt nu alsof de joodse gemeenschap een probleem heeft’, zegt lijsttrekker Filip Dewinter. ‘Het klopt dat zij niet geïntegreerd zijn en een eigen samenleving vormen. Maar zij zorgen niet voor overlast of criminaliteit, ze creëren zelfs meerwaarde. Dit gedoe leidt alleen maar de aandacht weg van de essentie: het probleem in deze stad is niet de joodse gemeenschap, maar islamisering.’