Vlaanderen wil brug slaan tussen burgers en wetenschap
Foto: Kris Van de Sande

De wetenschapsagenda moet Vlaamse wetenschappers toelaten om in te spelen op vragen van burgers.

'Hoe kunnen we het weer beter voorspellen’, vraagt weervrouw Jill Peeters zich af. ‘Waarom zijn emoties belangrijk’, wil Vlaams minister van Wetenschap, Philippe Muyters (N-VA), weten.

Geen vrijblijvende verwondering maar pregnante vragen, bedoeld voor de Vlaamse wetenschappelijke wereld. De Vlaamse overheid en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) willen zo een brug slaan tussen het publiek en de wetenschap. Via vraagvoordewetenschap.be kan iedereen zo’n vraag indienen en meteen stemmen op de beste of interessantste vraag.

Met de input stelt het FWO de ‘Vlaamse wetenschapsagenda’ samen. Dat document moet de beste vragen clusteren en ‘zal de Vlaamse wetenschap de komende jaren inspireren om beter in te spelen op de vragen die leven bij de bevolking’, zegt de organisatie.

Over het muurtje

‘We willen dat zowel het publiek als de wetenschappers over het muurtje kijken,’ zegt Hans Willems, secretaris-generaal van het FWO. ‘We hopen dat wetenschappers zich zo bewuster worden van de vragen die bij het publiek leven.’

Nochtans hebben veel onderzoekers en academici een broertje dood aan gestuurd of louter op nut gericht onderzoek. ‘Het is niet de bedoeling om te sturen,’ verdedigt Willems, ‘wel om te inspireren.’

Willems beklemtoont ook dat het project niet gekoppeld wordt aan financiering, wat de kerntaak is van het FWO. Het ‘fundamentele’ aspect van wetenschap gaat volgens hem niet verloren: ‘We verwachten niet alleen “praktische”, maar ook weinig relevante vragen die voortkomen uit pure nieuwsgierigheid en verwondering.’

Er hebben zich al meer dan tweehonderd wetenschappers gemeld om deel te nemen. De eerste vragen zijn veelbelovend. ‘Wanneer ben je een Vlaming’, is bijvoorbeeld een populaire vraag.