Sabam moet prijsstijging voor concerten intrekken: ‘Mijlpaalvonnis’
Foto: BELGA

Auteursrechtenorganisatie Sabam maakt zich schuldig aan oneerlijke marktpraktijken met zijn recente prijsstijging voor concerten en festivals. Dat heeft de Brusselse rechtbank van koophandel beslist na een vordering van een coalitie van concert- en festivalorganisatoren. In een reactie hebben zij het over een ‘mijlpaalvonnis’.

In de loop van 2016 kondigde Sabam nieuwe, verhoogde tarieven aan inzake de inning van auteursrechten, zowel voor festivals als voor concerten. Een onderhandelingsronde daarover met de sector mislukte en sinds 1 januari 2017 werden de nieuwe tarieven ook toegepast. De sector reageerde door naar de rechtbank van koophandel te stappen, met de vraag om Sabam te dwingen het gebruik van de nieuwe tarieven stop te zetten.

Bijna een jaar later krijgen ze gelijk. Volgens de rechtbank haalt Sabam ‘noch in haar conclusie, noch in haar pleidooi enige objectieve of economische rechtvaardigingsgrond aan’ voor de doorgevoerde prijsverhogingen. Sabam had zelf eerder al toegegeven dat voornaamste reden de vergelijking van de tarieven met de buurlanden was geweest.

‘Excessief’

Buitenlandse tarieven kunnen volgens de rechtbank eventueel een vergelijkingspunt uitmaken, maar ‘hogere tarieven in het buitenland kunnen niet rechtvaardigen dat de Belgische tarieven van Sabam excessief en zonder enige economische rechtvaardiging worden verhoogd’.

Ook het argument dat er voor 75 procent van alle festivals in België geen toename zou zijn van de te betalen auteursrechten, vond geen genade in de ogen van de rechtbank. ‘Dit beklemtoont het misbruik van machtspositie aangezien gelijkwaardige prestaties ongelijk worden behandeld. Het gaat ook in tegen de gevestigde Europese rechtspraak om significant verschillende tarieven aan te rekenen aan kleinere en grotere festivals louter en alleen omdat grotere festivals grotere financiële middelen zouden hebben.’

‘Mijlpaalvonnis’

De Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen (FMiV) reageert ‘opgelucht’ en noemt het vonnis een ‘mijlpaalvonnis’. Volgens de FMiV zal het door Sabam gehanteerde tariefmodel ‘in elk geval grondig moeten worden hertekend’.

De organisatoren van concerten en festivals reiken de auteursrechtenmaatschappij nu de hand om ‘een nieuw tarief te onderhandelen dat billijk is.’ Gebeurt dat niet, dan hangen Sabam dwangsommen boven het hoofd van 5.000 euro per dag, weliswaar met een maximum van 1 miljoen euro.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in