Kind & Gezin en Jongerenwelzijn smelten samen
Foto: BELGA

De Vlaamse agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn fuseren. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Volgens de CD&V-minister is de eenmaking een logische stap om efficiënt en geïntegreerd te kunnen werken. De samensmelting wordt in de loop van het jaar voorbereid, in 2019 moet het eengemaakte agentschap operationeel zijn.

Beide agentschappen hadden tot nog toe hun eigen takenpakket. Zo regisseert Kind & Gezin bijvoorbeeld de kinderopvang in Vlaanderen en staat het in voor de preventieve gezinsondersteuning, zoals de consultatiebureaus. Jongerenwelzijn speelt dan weer een rol wanneer kinderen en jongeren te maken krijgen met ernstige of langdurige problemen. Dat gaat dan van jongeren met problematische thuissituaties tot jongeren die een als misdrijf omschreven feit plegen.

In de praktijk probeerden beide agentschappen nu al zo goed mogelijk samen te werken. De bedoeling is nu om de scheiding helemaal weg te werken en alle expertise over de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen onder één dak te bundelen. Van de vernieuwde kinderbijslag tot de kinderopvang, de pleegzorg en de jeugdhulp tot het jeugddelinquentierecht.

‘Meer slagkracht’

Volgens Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn, is een betere dienstverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen het uitgangspunt van de samenvloeiing. ‘Dit nieuwe agentschap biedt nog meer mogelijkheden voor de ondersteuning van kinderen en jongeren’, meent Van Mulders.

Ook Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin, noemt de operatie een logische beslissing. ‘De eenmaking zal zorgen voor meer slagkracht om alle kinderen zo veel mogelijk kansen te geven, om moeilijk situaties tijdig aan te pakken en de strijd tegen kinderarmoede op te voeren’.

Een transitieteam zal de verandering begeleiden. Tot aan de inwerkingtreding van de eenmaking wordt er volgens het kabinet-Vandeurzen voor continuïteit gezorgd en verandert er niets voor het personeel.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig