EU veroordeelt België voor oneerlijke huurbelasting
Foto: Photo News
In België het kadastraal inkomen nemen om huurinkomsten te belasten, elders in de EU de reële huurinkomsten, dat is strijdig met de EU-regels inzake vrij verkeer van kapitaal, stelt het Europese Hof.

Het Hof van Justitie heeft uitspraak gedaan in een zaak van de Europese Commissie tegen België met betrekking tot de onroerende voorheffing op een woning in een ander EU-land. Volgens het Hof is de Belgische regeling in strijd met de EU-regels inzake vrij verkeer van kapitaal. Ze volgt daarmee de stelling van de Europese Commissie.

Het pijnpunt is dat België twee verschillende fiscale systemen hanteert. Als het onroerend goed in België is gelegen en aan particulieren wordt verhuurd, is er een vorm van belasting via het KI (kadastraal inkomen). Vaak gaat het overigens om een zeer beperkte belasting. Ligt het onroerend goed in een ander EU-land, dan worden plots wel de reële huurinkomsten belast.

De Commissie had de zaak op 3 maart 2017 voor het Hof van Justitie gebracht en het Hof volgt de Commissie. Het Hof erkent wel dat België al inspanningen heeft gedaan om de regels aan te passen.

België moet nu zien om een regeling uit te werken die voldoet aan de eisen van de Europese Commissie. Dat moet volgens Europese rechtspraak 'zo spoedig mogelijk' gebeuren. Komt België niet tot overeenstemming, dan kan de Commissie opnieuw naar het Europese Hof trekken én kan dat Hof een boete en of dwangsom opleggen.