'30 april wordt geen eenmalige staking'
Foto: BELGA

De vakbonden ACV, ACOD en VSOA roepen op tot een staking op 30 april bij de federale overheid. De bonden verwijten minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) ‘de ene na de andere aanval’ op het openbaar ambt. 'Het zal geen eenmalige staking zijn', dreigt het ACOD. 'Het loopt de spuigaten uit.'

'Snoeien, knippen, snijden, hakken, afpakken, verbieden, wegnemen: dat lijken de ordewoorden van de N-VA-minister', reageert Mark Saenen, secretaris AVC van de Federale Overheid, tegenover Het Nieuwsblad. ‘De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd en het ziektekrediet staat op de helling. Waar moet het naartoe met het federaal openbaar ambt? Daarover heeft de minister te weinig visie.' 

De vakbond roept zijn leden op om op 30 april het werk neer te leggen en de diensten gesloten te houden. In de maand mei volgen er nog meer acties, waarschuwt de vakbond.  'Bedrijven als BPost en NMBS vallen niet onder de stakingsoproep', verduidelijkt Saenen.

Ook andere vakbonden

Het ACV staat niet alleen. Ook de socialistische vakbond doet mee aan de actie. 'Een beetje vreemd dat het ACV dit nu alleen aankondigt. Onze actie lag al voor de paasvakantie vast', aldus Gino Hoppe in een reactie. 'Minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput voert een slecht beleid en heeft geen respect voor de ambtenaren.' 

Daarnaast sluit ook de liberale vakbond bij de overheid zich aan. 'De minachting voor het federaal overheidspersoneel moet stoppen', stelt de VSOA in een persbericht. 'Deze regering ondermijnt de fundamenten van de overheidswerking.'

Extra brugdag

De datum - 30 april - is volgens Saenen een symbolische keuze. 'De minister voorziet jaarlijks een aantal brugdagen, als een feestdag bijvoorbeeld op een dinsdag of een donderdag valt. Zo hadden we ook om 30 april gevraagd, maar die weigert hij ons te geven. We hebben dus besloten om onze startdag te laten plaatsvinden op die bewuste maandag.'

Hoppe wuift dat argument weg. 'Het is altijd iets. Als we op vrijdag staken, is het voor een verlengd weekend. Als we het de woensdag doen, is het omdat de scholen dicht zijn in de namiddag. Als men respect heeft voor de ambtenaren, moeten we niet staken.'

De overheidsvakbond ACOD organiseerde op 27 februari al een intersectorale staking. Die was vooral gericht tegen de hervormingsplannen van de regering-Michel rond de zware beroepen. Toen staakten de liberale en christelijke vakbonden niet mee. 

Dinsdag 17 april vindt er overleg plaats tussen de vakbonden. In mei volgen er mogelijk nog meer acties.