'Geen enkel kind mag verdrinken in het onderwijs'
Themabeeld Foto: BEGA

Regeringspartij N-VA wil het M-decreet, waardoor kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen, bijsturen. 'Dat hebben we al beslist. Kinderen in het gewoon onderwijs laten verdrinken kan absoluut niet', reageert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op Radio 1.

Volgens N-VA moeten leerlingen weer sneller terechtkunnen in het buitengewoon onderwijs. Dat bericht De Morgen. 'Uit een eerste evaluatie blijkt dat voor jongeren met zware gedragsproblemen meer plaats moet zijn in het buitengewoon onderwijs', aldus minister Crevits in De Ochtend. 'Maar sommige kinderen hebben gedragsproblemen door een moeilijke thuissituatie. We moeten nagaan hoe we die kinderen beter kunnen ondersteunen in het lager onderwijs.'

Actieplan

Voor de zomer moet de minister van Onderwijs een actieplan voor het basisonderwijs presenteren. Binnen dat actieplan moet ook het M-decreet worden herbekeken, zo stelt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls, de onderwijsspecialist van de N-VA, in naam van zijn partij. ‘We moeten kijken naar de redenen waarom de werkdruk in de klas zo sterk is verhoogd en moeten dat aanpakken.’ 

'We hebben al beslist om het M-decreet aan te passen. Ik vind de timing van de kritiek van N-VA vreemd', zegt Crevits. 

Meer geld

Volgens Daniëls is alleen meer geld vrijmaken alvast niet de oplossing. ‘De leerlingen die veel extra noden hebben, gaan we niet helpen met wat meer ondersteuning. Zij moeten kunnen teruggaan naar het buitengewoon onderwijs, waar de expertise continu aanwezig is. We willen daarom stevig naar het M-decreet kijken. Vooral naar de letter, maar ook om de geest ervan bij te schaven.’

Minister Crevits is het niet eens. 'Alleen het M-decreet aanpassen zal niet alles oplossen. Er moet meer geld komen voor het basisonderwijs.' 

De onderwijskoepels houden zich op de vlakte. ‘Het is juist dat heel wat scholen afhaken op de gedragsproblemen en dat bijkomende ondersteuning nodig is’, zegt Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.