Groen belooft elke Vlaming bos op vijf kilometer van zijn deur
Foto: rr

Als het van Groen afhangt, dan krijgt Vlaanderen er in tien jaar tijd 10.000 hectare bos bij. Dat is een van de voorstellen die de partij in haar bosplan doet.

De groenen willen ook dat elke stad op termijn over een stadsbos beschikt opdat elke inwoner een bos heeft op maximaal vijf kilometer van zijn deur. Er moet een verbod komen op het kappen van waardevolle bossen en ontbossing moet altijd gecompenseerd worden. Dat is vandaag volgens de partij niet altijd het geval. Groen pleit ook voor een betrouwbaar meetinstrument om het bosareaal in Vlaanderen in kaart te brengen. De bestaande Boswijzer doet zijn werk niet, klinkt het.

Om 10.000 hectare extra bossen te creëren (zo’n 1.360 voetbalvelden), willen de groenen zowel nieuwe bossen aanleggen als bestaande bossen uitbreiden. Zo wil de partij een aantal bestaande bossen met elkaar verbinden, denk bijvoorbeeld aan het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud. Daarnaast mikt de partij op de aanleg van 4.550 hectare stadsbossen.

‘Op termijn moet elk stedelijk of kleinstedelijk gebied beschikken over een stadsbos. Op die manier heeft elke inwoner een bos op maximaal vijf kilometer afstand van zijn of haar woonplaats en heeft elke stad een groene long’, klinkt het.

Kosten en baten

De realisatie van de 10.000 hectare extra bos zou 50 miljoen euro per jaar kosten, of 500 miljoen euro over de hele periode van 10 jaar. Maar dat weegt niet op tegen de voordelen, zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman in Het Laatste Nieuws. ‘Mensen die in een groene omgeving wonen, gaan minder vaak naar de huisarts, hebben minder last van depressies, herstellen makkelijk van stress, hebben minder te kampen met diabetes en longaandoeningen, zijn creatiever én over het algemeen gelukkiger. Bovendien trekken veel jonge gezinnen nu weg uit de stad, omdat ze er te weinig groen vinden. Een stadsbos kan hen overtuigen om te blijven.’

De partij ziet Europese financieringsmogelijkheden en wil een Bosuitbreidingsfonds in het leven roepen. Het idee voor zo’n fonds is op zich niet nieuw, de partij lanceerde dat idee eerder dit jaar al na een overleg met verschillende experts. Groen is kritisch voor het huidige Vlaamse bosbeleid. ‘Vlaanderen is een van de bosarmste regio’s in Europa’, zegt Meuleman. Volgens Groen moet er daarom meer werk gemaakt worden van bosbescherming en bosuitbreiding.

'Hoog tijd'

Bert De Somviele, directeur van Bos+, wijst erop dat de belofte om 10.000 hectare bos te creëren al twintig jaar bestaat. 'En de laatste jaren gaat het niet in de goede richting', zegt De Somviele, die met de huidge ontbossing van een sluipmoord op het bosareaal spreekt.

Daarom vindt de Bos+-directeur het een goede zaak dat Groen de kwestie opnieuw op de politieke agenda zet, zeker nu met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 'een nieuwe Vlaamse Bijbel van ruimtelijke ordening' op komst is. In het vorige plan, stond de ambitie ingeschreven, zegt hij, in het nieuwe plan dreigt ze weg te vallen. 'Het is hoog tijd dat er werk van wordt gemaakt.'