Stappen van twee kanten maakt kloof veel kleiner
Herman Verhelst van Groep Intro. Foto: Nieuwsblad.be
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zo worden ze officieel genoemd. Het zijn jongeren, ouderen, personen met een arbeidshandicap, vluchtelingen, 'laag taalvaardigen' of langdurig werklozen die, omdat ze een aantal competenties missen, vaak uit de boot vallen bij sollicitaties. Het is voor deze doelgroepen dat het project STEP wordt opgezet. Met extra coaching en begeleiding, die gratis wordt aangeboden, zal worden getracht om hen het reguliere arbeidscircuit binnen te loodsen.

Ondanks de War for Talent blijft de activiteitsgraad in België met 73,3% onder het Europese gemiddelde (77,5%). Bovendien zijn er sterke regionale verschillen. Vlaanderen scoort meer dan 5% beter dan Wallonië. Toch is er ook hier werk aan de winkel om mensen uit 'moeilijke' doelgroepen aan de slag te krijgen. Omwille van objectieve belemmeringen, zoals scholing, talenkennis en ervaring, maar ook meer subjectieve percepties, blijft een aanzienlijke groep van talent ongekend en onbenut op onze arbeidsmarkt. En dat is jammer, voor iedereen. Andere en meer innovatieve aanwervingsstrategieën dringen zich dus op.

Sprong

Samen met de VDAB worden er al tientallen initiatieven genomen om de specifieke doelgroepen van 'mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt' beter te begeleiden naar de openstaande vacatures. Eén van de partners hierin is Groep Intro. "In Limburg voeren we in opdracht van de VDAB diverse projecten uit die zich richten op werkzoekenden die moeilijk aan de bak geraken", vertelt Herman Verhelst van Groep Intro.

"We merken dat deze mensen zonder steun en opvolging niet in staat zijn om eenvoudig de sprong naar de arbeidsmarkt te maken. Onze vzw werkt in Limburg vooral met jongeren uit voormalige mijngemeenten. Door hen bijvoorbeeld deeltijds te laten werken, krijgen ze voeling met wat van hen verwacht wordt. Anderzijds leren de bedrijven op deze manier ook jongeren kennen die voordien misschien geen kans zouden gemaakt hebben in een reguliere sollicitatieprocedure. Vorig jaar alleen hebben we in Limburg op die manier zo'n 1.000 jongeren op weg gezet naar werk. Met resultaat."

Inclusief

De methodiek van intensieve coaching wordt nu uitgebreid naar andere doelgroepen. Intro is partner geworden van STEP, een programma dat deze week van start is gegaan, en als doel heeft om ook ouderen, andersvaliden, vluchtelingen of langdurig zieken kansen op werk aan te reiken. "Het is een uniek tewerkstellingsinitiatief om inclusief, maatschappelijk verantwoord ondernemen en economisch rendement samen te brengen", legt Herman Verhelst uit.

"We kiezen ervoor om de mensen in eerste instantie te begeleiden naar een uitzendopdracht. Zowel voor, tijdens als na hun werkervaring krijgen ze training en coaching. Het doel is om hen gelijkwaardige kandidaten te maken in de pool van uitzendkrachten die Manpower, onze partner in STEP, ter beschikking heeft voor de bedrijfswereld. Voor bedrijven betekent deze aanpak een toegang tot een nog ongekende bron van talent. Zij die ervoor openstaan en de stap naar deze doelgroepen zetten, doen er dus ook hun voordeel mee.”

“Onze ervaring toont dat werkgevers die werk maken van 'inclusiviteit', vaak één ding gemeen hebben. Ze realiseren zich dat de afstand tot werk niet overbrugd kan worden door de werknemer alleen, maar dat ze ook zelf actie moeten ondernemen en de werknemer tegemoet treden. Net zo goed als de werknemer, kan ook de werkgever een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Vandaar dan ook de naam STEP: het is vanuit beide richtingen dat toekomstige werknemers en werkgevers naar elkaar toe groeien. En wij willen daarin de facilitator zijn."

>

>

>

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig