De Atheense Rivièra is al jaren erg vervuild. Enkele Griekse duikers halen dan ook regelmatig afval op vanop de zeebodem. Zij waarschuwen nu over de enorme 'vuilnisbelt op de zeebodem'.