Werkloosheid daalt onder 200.000
Foto: BELGA

Voor het eerst sinds het voorjaar van 2012, zes jaar geleden, is het aantal werklozen in Vlaanderen opnieuw onder de drempel van 200.000 gedaald.

Eind maart telde de Vlaamse arbeidsdienst VDAB 198.357 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 15.149 of 7,1 procent minder dan een jaar geleden, eind maart 2017.

Nog belangrijker: het is de eerste keer in zes jaar tijd dat er in Vlaanderen minder dan 200.000 officiële werklozen zijn.

De Vlaamse minister van Werk, Philippe Muyters (N-VA), reageert tevreden: ‘Keer op keer bewijzen de maandelijkse werkloosheidscijfers dat het goed gaat met de Vlaamse arbeidsmarkt. Sinds augustus 2015 is de Vlaamse werkloosheid onafgebroken aan het zakken. Ook voor wie al meer dan twee jaar zonder job zit, zijn er vandaag kansen. Het aantal langdurige werklozen daalt met 3,3 procent.’

Allochtonen

Nog goed nieuws: ook de werkloosheid bij de allochtone bevolking daalt: - 5,6 procent. ‘Gezien de recente migratiegolf uit Syrië, Irak en Afghanistan is dat zonder meer goed nieuws.'

De globale Vlaamse werkloosheidsgraad bedraagt momenteel 6,48 procent.