‘N-VA mag niet in sabotagemodus hervallen’
Foto: BELGA

Oppositiepartijen Groen en SP.A zijn blij dat het energiepact en vooral de kernuitstap in 2025 eindelijk vastliggen. Ze hopen echter dat ook N-VA zich nu achter die uitstap schaart. ‘Dat Jambon 5 minuten na akkoord alweer vraagtekens plaatst, is desastreus voor het investeringsklimaat.’

Groen-Kamerlid Kristof Calvo is ‘opgelucht’ dat de federale regering een akkoord heeft bereikt over het energiepact met behoud van de kernuitstap in 2025. ‘Het is goed dat die noodzakelijke knoop is doorgehakt. Maar we zijn bezorgd over de uitrol. We hebben jaren kostbare tijd verloren. Het is nu tijd voor actie.’

‘Het is goed dat er ondanks het gebeuk en de sabotage van de N-VA is beslist de kernuitstap te bevestigen’, zegt Calvo. ‘Maar we zijn bezorgd en waakzaam. Het lijkt nogal veel op een werkplanning. De spades moeten nu echt in de grond, die molens moeten gebouwd worden en er moet duidelijkheid komen over de gascentrales. Het tempo moet nu opgeschroefd worden en we moeten erover waken dat de N-VA niet terugvalt in een sabotagemodus’.

SP.A: ‘Blijven op onze honger zitten’

SP.A-Kamerlid Karin Temmerman deelt die vrees: ‘Met het sluiten van het energiepact is de eerste horde genomen. Maar dat er 5 minuten later door vicepremier Jan Jambon al meteen weer vraagtekens worden geplaatst bij het akkoord, is desastreus voor het investeringsklimaat. We kunnen alleen maar hopen dat N-VA na Pasen herrijst als een partij die het licht heeft gezien, want er ligt nog veel werk op de plank.’

Temmerman zit ook inhoudelijk nog met een pak vragen en bedenkingen: ‘In het energiepact staat bijvoorbeeld niet hoe de kosten en baten verdeeld zullen worden. Dat moet evenwichtig gebeuren.’

Ook wat transport en hernieuwbare energie betreft, blijft SP.A ‘op haar honger zitten’. ‘Een energiepact sluiten om te zeggen dat je in 2020 een pact over transport gaat sluiten, dat is toch niet serieus? In 40 scholen protesteerden kinderen vandaag voor propere lucht. Als onze kinderen de urgentie al beter snappen dan onze regeringen, dan hebben we toch een probleem’, aldus Temmerman.

Ook rond de gascentrales moet er volgens SP.A ten slotte snel duidelijkheid komen. ‘Voor de bouw van gascentrales maken goede afspraken, goede vrienden’ zegt Temmerman. ‘We zouden dan ook beter overleggen met onze buurlanden over wie de komende jaren wat bouwt, zodat we de consument niet met onnodige kosten opzadelen. De gascentrales die we bouwen, zijn best zo efficiënt mogelijk. Een tender moet dan ook openstaan voor warmtekrachtkoppeling installaties’, besluit Temmerman.