België eensgezind naar Europa over financiering Oosterweel
Foto: BELGA

België zal de Europese Commissie vragen om de bouwkosten van de Oosterweelverbinding uit de Vlaamse begroting te mogen houden. Daarover zijn de deelstaten het eens geraakt.

Onder de huidige Europese regels dreigt Vlaanderen grote begrotingstekorten te moeten boeken om de geplande sluiting van de Antwerpse ring - de Oosterweelverbinding - uit te voeren.

De kostprijs van het project, waarvan de voorbereidende werken al zijn begonnen, wordt geraamd op minstens 3,5 miljard euro.

België niet in aanmerking

De Europese Commissie, die toeziet op de begroting van de EU-lidstaten, staat landen slechts beperkt toe om investeringen niet te laten meetellen voor de begrotingsdoelstelling. Een land dat de uitzondering wil inroepen moet onder meer een negatieve economische groei kennen of onder zijn economisch potentieel presteren. Daardoor komt België niet in aanmerking.

De Belgische deelstaten zullen nu collectief aan Europa vragen om de zogenaamde ‘investment clause’ op te rekken om ook Oosterweel op die manier te kunnen financieren. Daarover werden de deelstaatregeringen het vandaag eens in het overlegcomité, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Afwijking voor 'eenmalige investeringen'

Concreet vraagt België de Commissie om voor een grote investering een tekort van 0,5 procent van het bruto binnenlands product toe te staan, en dat vier jaar lang.

‘Wij vragen dat Europa de criteria verruimt zodat we voor zeer grote, eenmalige, duurzame en groeibevorderende investeringen een afwijking kunnen krijgen van de begrotingsdoelstellingen’, aldus Bourgeois. ‘Zo’n investeringen zijn zeer uitzonderlijk.’

Huidige regeling 'absurd'

‘Nu zouden we de totale kost van Oosterweel op korte tijd moeten afbetalen en tegelijk onze begroting in evenwicht houden. Dat is absurd.’ Vlaanderen zegt dat het reeds veel structurele besparingen heeft doorgevoerd en rekent daarom op ruimte om te investeren, aldus Bourgeois.

Het is afwachten of de Europese Commissie oren heeft naar het Belgische verzoek.