‘Benoeming Selmayr lijkt op een coup’
Martin Selmayr Foto: afp
De Commissie heeft de regels opgerekt om de ex-kabinetschef van Juncker te kunnen benoemen tot secretaris-generaal.

De ontwerpresolutie van de commissie begroting van het Europees Parlement over ‘Selmayrgate’ is heel streng voor de Europese Commissie. Ze volgt op de hoorzitting dinsdag met Europees commissaris voor Personeelszaken Günther Oettinger. De spoedbenoeming op 21 februari van Martin Selmayr, de rechterhand van Commissievoorzitter Juncker, lijkt op een ‘coup die de grenzen van de wet oprekte en mogelijk zelfs te ver oprekte’, staat in de ontwerpresolutie.

De kabinetschef van Jean-Claude Juncker werd in negen minuten tijd benoemd tot adjunct-secretaris-generaal en vervolgens tot secretaris-generaal. Volgens de parlementaire commissie, waar Bart Staes (Groen) deel van uitmaakt, heeft die praktijk geleid tot ‘wijd verspreide irritatie en afkeuring bij de publieke opinie, bij leden van het Europees Parlement en bij de Europese ambtenaren. Het resultaat van deze procedure vormt een risico voor de reputatie van niet alleen de Europese Commissie maar alle instellingen van de Europese Unie’, staat er.

Geen notulen van interviews

Zo stelt de commissie vast dat er voor de benoeming van Selmayr tot adjunct-secretaris-generaal geen notulen zijn van de interviews die hij daarvoor moest ondergaan en dat er ook nergens vermeld staat hoelang die gesprekken duurden. Ze heeft ook grote vragen bij het feit dat de functie van secretaris-generaal niet vacant werd verklaard - daardoor konden andere ambtenaren niet kandideren. Dat kan volgens de jurisprudentie van het Hof van Justitie alleen in dringende en ernstige gevallen, en als het belang van de dienst dat vereist. ‘Deze traditie van het niet-publiceren heeft haar grenzen bereikt. Ze beantwoordt niet langer aan de moderne normen van transparantie’, aldus de ontwerpresolutie.

Die roept de Europese instellingen op een einde te maken aan het ‘parachuteren’ van personen voor topposities. De Commissie-Juncker moet voor eind 2018 de procedures voor de benoeming van topambtenaren herzien. ‘De bedoeling moet zijn dat de beste kandidaten geselecteerd worden, in een kader van maximale transparantie en gelijke kansen, zodat een voorbeeld gesteld wordt voor de andere Europese instellingen.’

Staes spreekt van een ‘straffe resolutie’. De plenaire vergadering moet er in april over stemmen in Straatsburg. Maar eerst zijn nog amenderingen mogelijk.  ‘Als we deze tekst kunnen behouden, geven we een duidelijke boodschap aan de Europese Commissie’, aldus Staes.

Lees de volledige resolutie hieronder: