'Vrouwen krijgen 613 euro minder pensioen'
Foto: BELGAONTHESPOT

De pensioenkloof tussen loontrekkende mannen en vrouwen blijft groot. En dat verschil groeit nog als het gaat om andere statuten. Hoe komt dat?

De Federale pensioendienst heeft op vraag van de krant Le Soir nieuwe cijfers verzameld over de pensioenen in ons land. Daaruit blijkt dat de kloof tussen mannen en vrouwen nog altijd zeer groot is. In het geval van loontrekkenden, krijgen mannen gemiddeld 613 euro bruto meer pensioen uitbetaald per maand dan vrouwen.

Tot 908 euro

Maar als het gaat om Belgen die afwisselend zelfstandige en ambtenaar in overheidsdienst werkten, groeit die kloof tot liefst 908 euro bruto per maand.

De verklaring daarvoor is divers en heeft vooral te maken met verschillen in carrière-opbouw. Allereerst is er nog altijd een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Voor dezelfde functie wordt een man vandaag 7,6 procent meer betaald dan een vrouw. En in het verleden was dat verschil nog veel hoger, wat wordt meegenomen in de pensioenberekening.

Deeltijds werken

Een ander deel van de verklaring is het zogeheten glazen plafond, dat vrouwen nog altijd belet om door te stoten naar hogere en beter betaalde managementfuncties. Maar de belangrijkste verklaring voor het verschil is wellicht dat vrouwen ook veel vaker kiezen voor deeltijds werk. In het geval van vrouwen is dat één op twee. Terwijl slechts één op tien mannen deeltijds werkt.

Tenslotte kiezen vrouwen er ook veel vaker voor om hun carrière tijdelijk te onderbreken via allerlei vormen van tijdskrediet en andere vormen van thematische verloven. Ook dat heeft vanzelfsprekend een invloed op de pensioenberekening.