Vlaanderen steunt aanpak Theo Francken
Foto: Photo News

Franstaligen vinden de woonstbetreding - het recht van de politie om een privé-woning te betreden bij een vermoeden dat er zich mensen zonder papieren bevinden - een stap te ver. De meerderheid van de Vlamingen vindt dat niet. Theo Francken geniet brede steun.

Begin vorige maand stak een storm op uit protest tegen het wetsontwerp van de federale regering om de zogenaamde ‘woonstbetredingen’ mogelijk te maken, waarbij de politie het recht heeft om met toestemming van een onderzoeksrechter een privéwoning te betreden als ze vermoedt dat daar mensen zonder papieren verblijven.

De storm was een hoofdzakelijk Franstalig fenomeen. Binnen de MR ontstond haast muiterij tegen het wetsontwerp, zodat premier Charles Michel (MR) zich genoodzaakt zag het ontwerp op het allerlaatste nippertje van de agenda te halen. In Vlaanderen werd aanvankelijk verwonderd opgekeken. (lees verder onder de grafiek)

Vlaanderen steunt aanpak Theo Francken

Communautair verdeeld

De jongste politieke barometer wijst uit waarom. Op de vraag of ze instemmen met de woonstbetredingen zeggen 71 procent van de Vlamingen akkoord te gaan met het systeem, dertig procent is tegen. In Wallonië en Brussel liggen de verhoudingen helemaal anders. In Wallonië is slechts 42 procent voor en 45 procent tegen. In de hoofdstad is de weerstand tegen de wet nog groter met slechts 37 procent voorstanders en een meerderheid van 52 procent tegenstanders.

Er loopt in het dossier een breuklijn tussen Vlaanderen en Franstalig België, niet alleen in de federale regering, maar ook bij de kiezers zelf. En dat bemoeilijkt het vinden van een oplossing. De federale regering heeft over het dossier nog altijd geen beslissing genomen.

Na MR zette ook Open VLD de hakken in het zand omdat ze grondrechten als de onschendbaarheid van de woning wilde vrijwaren. De partij dringt aan op een aanpassing van het wetsontwerp.

Daarmee steken de Vlaamse liberalen hun nek uit, want het ziet ernaar uit dat hun kiespubliek een heel andere mening heeft. In de peiling zegt ook 71 procent van de Open VLD-kiezers voorstander te zijn van de woonstbetredingen, 22 procent is tegen. Als de cijfers kloppen - ze moeten door de kleine aantallen als ruwe schattingen worden beschouwd - komt dat bijna overeen met het Vlaamse gemiddelde.

Steun voor Francken

De peiling is een opsteker voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), een van de initiatiefnemers van het wetsontwerp. Hij krijgt van de Vlaming alle steun, ook over zijn soms omstreden communicatie. 65 procent van de Vlamingen zegt de manier te steunen waarop Francken zijn beleid over asiel en migratie verdedigt. Slechts 23 procent is tegen.

Maar het beleid van Francken krijgt niet op alle vlakken uitgesproken steun. Op de vraag of de overheid transmigranten op weg naar Groot-Brittannië opvang moet bieden in de vorm van bed, bad en brood, antwoordt 55 procent van de Vlamingen ja en 30 procent neen. Franstalig België zit op dezelfde lijn. In Brussel is 55 procent voor en 26 procent tegen, in Wallonië is de verhouding 48 procent voor en 32 procent tegen. Staatssecretaris Francken is tegen. Hij vreest voor een aanzuigeffect.