Vluchtelingenwerk Vlaanderen: ‘Asielcrisis is nog niet voorbij’
Een vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Chios Foto: AFP

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vindt het geen goede zaak dat de regering het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers nu al wil afbouwen. ‘België heeft ook binnen Europa een rol te spelen.’

De federale regering wil de begroting in evenwicht houden door onder meer het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers verder af te bouwen, kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zaterdag aan. Momenteel zijn er in ons land 23.815 opvangplaatsen. Dat aantal zakt tegen het einde van dit jaar naar 17.361 plaatsen.

‘De asielinstroom is stabiel op een laag niveau, wat ruimte geeft om verder in te krimpen en kosten te besparen. Volgend jaar vallen we terug op 16.629 opvangplaatsen, het aantal van voor de migratiecrisis’, aldus Francken.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen keert zich tegen dit plan en vindt dat België net moet kijken hoe ze die opvangplaatsen kan gebruiken voor vluchtelingen die niet tot hier geraken. ‘Binnen Europa is er nog helemaal geen sprake van een crisis die voorbij is’, zei directeur Charlotte Vandycke in De ochtend op Radio 1.

‘Als je gaat kijken naar wat er zich elke dag afspeelt aan de binnengrenzen van Europa, waar mensen vastzitten in mensonwaardige omstandigheden, in landen die hun verplichtingen niet nakomen, dan zie je dat België nog een rol te spelen heeft om meer mensen op te vangen.’