Argenta vecht duurdere bankentaks aan bij Grondwettelijk Hof
Foto: WDK

De bankverzekeraar Argenta heeft bij het Grondwettelijk Hof een verzoek ingediend tot vernietiging van delen van de bankentaks. De wet van juli 2017 maakt de taks voor Argenta nog duurder voor de spaarbank. Argenta gaat volgend weekend 'door een open-hart-operatie' door op een nieuw IT-platform over te stappen.

De omzetting van de Europese richtlijn in verband met het deposito-garantiestelsel naar een Belgische wet, heeft volgens Argenta de al dure bankentaks nog duurder gemaakt. Het garantiestelsel waarborgt tot 100.000 euro aan spaargeld van de rekeninghouder.

Afgelopen jaar kostte de taks Argenta 6,7 miljoen euro meer of in totaal 74 miljoen. De extra kosten hebben te maken met een tariefverhoging van 8 naar 10,5 basispunten op de verzekerde spaardeposito’s. Dat komt overeen met 0,105 procent. Ter vergelijking: grootbanken geven een spaarrente van 0,11 procent, wat betekent dat de staat evenveel verdient aan het spaargeld als de spaarder.

Argenta betaalde afgelopen jaar een bankenheffing van 74 miljoen euro. De bankactiviteit leverde een nettowinst op van 139 miljoen euro. Argenta vecht de taks met zijn nieuwe berekeningswijze aan voor het Grondwettelijk Hof. Marc Lauwers, ceo van Argenta, merkt op dat de Belgische banksector sinds 2008 al 3,5 miljard euro aan bankenheffingen heeft betaald. Dat komt neer op 1,2 procent van de verzekerde deposito's. 

Geen spaarpotje

Het is niet de eerste keer dat de bank dit doet. Argenta slaagde er eerder al in een bijsturing van de bankentaks af te dwingen. De bankentaks wordt vooral berekend op basis van veilige spaardeposito’s en laat speculatieve bankactiviteiten grotendeels buiten schot. Spaarbanken voelen zich daardoor meer geviseerd dan grootbanken.

Lauwers wil ook graag weten welke doelstelling de Belgische overheid heeft inzake het spaargarantiesysteem. 'Luxemburg bouwt een pot op van 1,6 procent van de te garanderen spaardeposito's. Wij zitten al aan 1,2 procent. Hoe groot moet bij ons die pot worden?' De Belgische pot is onderdeel van een Europees spaargarantiesysteem dat nog nader vorm moet krijgen.

Het Belgisch garantiefonds stort alle geld die het van de banken krijgt door naar de overheid, die het opneemt in haar begroting en prompt uitgeeft. Als er een bank omvalt, heeft België geen spaarpotje maar dreigt de begroting opnieuw te ontsporen. 

'Mobile first'

Argenta haalde afgelopen jaar een groepsresultaat van 193 miljoen euro. Daarvan was 72,6 miljoen afkomstig van de verzekeraar. Argenta investeert momenteel 45 miljoen euro in een nieuwe digitale infrastructuur die gericht is op een ‘mobile first'-strategie. De bankkantoren worden dan weer meer omgevormd richting advieskantoren die meer diensten moeten kunnen leveren aan de klanten.

Openhartoperatie

Argenta schakelt in het paasweekend over op een nieuw IT-platform. Vanaf komende donderdagavond tot maandagavond zal de bank letterlijk dicht zijn, zowel de kantoren als digitaal. Klanten zullen wel nog hun betaalkaart kunnen gebruiken maar een overschrijving doen, zal niet lukken.

Het nieuwe platform is volgens Lauwers nodig om Argenta in staat te stellen zijn aanbod aan digitale diensten uit te breiden. De vernieuwde app die in september werd gelanceerd, is volgens Lauwers een succes met 328.000 downloads in januari 2018 tegenover 278.000 in september 2017. Argenta heeft 1,1 miljoen zichtrekeningen en een marktaandeel van 7 procent. Dat marktaandeel ligt lager inzake beleggingsfondsen (3,6 procent) en de schadeverzekering (2 procent). 'We willen dit geleidelijk laten groeien, we gaan onze klanten niet forceren', zegt Lauwers.

Cadeau van 26,5 miljoen

Lauwers zegt dat Argenta trouw blijft aan de strategie van een eenvoudige bank die gratis basisdiensten aanbiedt. 'Als we zouden tariferen zoals de goedkoopste grootbank, zouden we 26,5 miljoen euro binnenkrijgen. Dat doen we cadeau aan onze klanten. Zolang we het kunnen, blijven we dat doen.'

Lauwers wijst er op dat de markt van woonkrediet concurrentiëler is geworden. 'De markt is gekrompen, waardoor de concurrentie is toegenomen. Dat zet druk op de marges.' Argenta's marktaandeel in nieuwe productie kwam uit op 6,1 procent, wat meer is dan het historisch marktaandeel.

Argenta zegt vast te houden aan een ruim net van zelfstandigen die inspelen op nabijheid. 'De klant waardeert die nabijheid en de hechte relatie met zijn kantoor.'

 

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig